Ingen grunn til alarm

«Slår alarm om drikke på flaske» skriver sol.no og DinSide i en omtale av en amerikansk rapport. Infinitum ser ingen grunn til alarm.
Bilde til Ingen grunn til alarm

Nettsidene siterer Le Monde, som har omtalt en rapport fra forskere som har funnet nanopartikler av plast i flaskevann fra tre ulike produsenter, og skaper inntrykk av at dette kan være farlig.

– Vi ser jevnlig denne typen artikler i norske medier, men journalistene behandler slike saker overfladisk og er mer interesserte i sensasjoner enn kunnskap. Når nye metoder utvikles som er i stand til å detektere mindre og flere partikler enn før, så er det ikke overraskende at man finner flere partikler enn tidligere, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum. 

Ikke koblet til flaskene

Infinitum har bedt Norner, som er et ledende forskningsmiljø på plast, om å vurdere funnene som omtales i artikkelen. 

– Forskerne har utviklet en ny analysemetode, som er i stand til å detektere mindre partikler enn tidligere og de har brukt kunstig intelligens til tolkning. De har valgt å teste metoden ved å analysere flaskevann, og fant nanopartikler, som er svært små partikler. Forskerne identifiserte 10 % av partiklene de fant som plastpartikler. Vannflaskene og korkene i eksperimentene bestod av PET og PE. Forskerne identifiserte syv ulike plasttyper. Den største andel av plastpartikler var fra andre plasttyper enn PET og PE. Forskerne har ikke gjennomført analyser for å finne opphavet til plastpartiklene eller sammenliknet med partikkelinnhold i vann direkte fra tapperiet, sier Thor Kamfjord, som er direktør for bærekraft og samfunnsansvar i Norner.   

Nanopartikler er mindre enn én mikrometer store, omtrent som en syttiendedel av tykkelsen på menneskehår.

– Det er svært sannsynlig at man vil finne det samme om man analyserer vann før det tappes på flasker. Med vår kunnskap og erfaring mener vi at det kun kan være en ubetydelig andel av partiklene som kommer fra plastflaskene, sier Kamfjord. 

Trygge flasker

Til tross for jevnlige medieoppslag om mikroplast og kjemikalier, er det ingenting som tyder på at det er noen helsefare forbundet med å drikke vann fra plastflasker i Norge. 

– Mattilsynet i Norge og tilsvarende myndigheter over hele verden stiller svært strenge krav til trygg emballasje, og det er ingen ting som tyder på at det ikke er trygt å drikke vann eller noe annet fra våre panteflasker, understreker Kjell Olav Maldum. 

Les også