Festival og arrangement

Vi samarbeider med festivaler, arrangementer og skianlegg for å forhindre forsøpling. Innsamlingsmåte og -beholdere tilpasses hver enkelt festival med tanke på størrelse, lengde m.m.

Det er viktig å ta kontakt i god tid, så man får avtalt og avklart alt det praktiske før festivalen er i gang. For store festivaler kan det være bruk for leie av konteinere eller lignende.

Ta kontakt med anleggoslo@infinitum.no for å avklare det. Har du andre spørsmål, kontakt info@infinitum.no. Sjekk med din leverandør om han er tilknyttet Infinitums ordning for innsamling av festivalglass.

Nyttig info til produsenter og bryggerier. Les Her

Nyttig info til festivaler. Les er

Slik fungerer det

 1. Meld deg inn her.
 2. Ta kontakt med Infinitum på info@infinitum.no, så vi får avklart hva behovet deres er i god tid før arrangement eller festival.
 3. Bestill utstyr som sekker, strips, etiketter og pantetønner- og beholdere her.
 4. Innsamlingsbeholdere, etiketter og pantesekker blir sendt dere etter bestilling.
 5. Saml tomgodset i pantesekker, forsegl og merk dem med etiketter fra Infinitum.
  a. Flasker og bokser skal i egen sekk med etikett
  b. Festivalkrus i PET skal i egen sekk med etikett
  c. Draftmaster og Kyekegs skal i egen sekk
 6. Bestill gratis henting her. Vi ber deg om at sekken fylles helt opp, slik at vi kan ha en miljøeffektiv transport, og at bestilling av henting kun gjøres ved behov.
 7. Sekkene fraktes til Infinitums produksjonsanlegg og innholdet telles opp.
 8. Infinitum har utbetaling to ganger per måned.

Utbetaling

Utbetaling vil skje etter at tomgodset er kommet inn og informasjonen er bearbeidet hos Infinitum.

Ved oppgjør får butikken en kreditnota, der det spesifiseres hvilke sekknumre kreditnotaen omfatter. Denne linjen kan se slik ut: 913801010/313-315, 323,325.

Dette betyr tallene:

Periode: 20210201-20210215: Hvilken periode utbetalingen gjelder for.

913801010:                              Ved hvilket produksjonsanlegg sekken ble talt.

313-315:                                  Sekk nummer 313-315, altså tre sekker.

323,325:                                  Sekk nummer 323 og 325, altså to sekker.