Ingen korka løsning

I 2023 kunne Ringnes krysse av for at samtlige plastflasker ble laget av 80 prosent resirkulert materiale. Likevel var det fastmonterte korker som fikk mest oppmerksomhet.
Bilde til Ingen korka løsning

Ringnes hadde ikke før sendt ut meldingen om at de gikk over til fastmonterte korker, før VG og Dagbladet og flere andre nettaviser publiserte den som toppsak. Bare den første meldingen som ble sendt ut resulterte i 45 nyhetsoppslag og 700 kommentarer på VGs Facebook-post – i løpet av noen timer.

– Vi hadde selvfølgelig sett at det var motsatt, at de mest effektive grepene ga oss mest publisitet. Men vi konstaterer at vi har merkevarer og produkter som engasjerer, sier Johanna Ellefsen Rostad, kommunikasjonsdirektør i Ringnes med ansvar for selskapets bærekraftagenda.  

Sparer mye plast
Korkene var ikke i utgangspunktet et bærekrafttiltak initiert av Ringnes, men et EU-direktiv som hele bransjen ble pålagt. Ringnes var blant dem som argumenterte for et unntak fra direktivet, «fordi 98 prosent av flaskene våre allerede pantes med korken på».

– I tillegg var vår vurdering at vi kunne ha løst dette med bruk av teknologi og etablerte incentiver framfor den fysiske festeanretningen. Vi har panteautomater som kunne sørget for halv pant på flasker som ikke leveres med korken på, sier Rostad. I sin kommunikasjon med omverden la Ringnes derfor vekt på at de ikke hadde noe valg, men var forpliktet til å følge direktivet fra EU.

– Samtidig var det et selvstendig poeng for oss å unngå å bruke mer plast enn det vi gjorde med den gamle løsningen, forklarer kommunikasjonsdirektøren.

I sum har Ringnes redusert bruken av plast med 14 tonn årlig i forbindelse med overgangen til fastmonterte korker.

– Det har vært et viktig steg i riktig retning for å levere på vårt plastløfte, som er å redusere bruken av plast med 1000 tonn i løpet av 2025, sier Rostad.  

Milepæl på plastfronten
Til sammen solgte Ringnes 443 millioner liter drikke i fjor. Av dette er 241 millioner liter tappet på plastflasker. Siden januar 2023 har alle Ringnes’ halvlitersflasker inneholdt 80 prosent resirkulert plast. I desember i fjor konverterte også Ringnes de aller siste flaskene i porteføljen til en miks av 80 prosent resirkulerbart materiale og 20 prosent nytt materiale.

– Overgangen betyr at vi årlig erstatter 5500 tonn ny plast med resirkulert materiale. I tillegg har de resirkulerte flaskene et klimaavtrykk som er omtrent 20 prosent lavere enn tilsvarende flasker laget av ny plast, forklarer Rostad.

Innovasjon for emballasje
I 2023 publiserte Ringnes også en oppdatert rapport for sitt utslipp i verdikjeden: Den viser at bryggeriet har hatt en nedgang på 28 prosent i relative utslipp siden 2015. 

– Ringnes er det markedet i Carlsberg med det laveste klimaavtrykket per produserte liter. Mye av nedgangen i utslippene våre tilskrives et systematisk og godt arbeid med emballasje: Vi har fjernet over 500 tonn ny plast, samt innfaset resirkulert plast i plastflaskene våre, sier Rostad, som erkjenner at de ikke er helt i mål.

– Emballasje utgjør fortsatt over 50 prosent av vårt samlede avtrykk. Dersom vi skal nå målet om netto nullutslipp innen 2040, er det helt avgjørende at vi fortsetter arbeidet med å utvikle klimasmart emballasje, sier Rostad som er optimistisk med tanke på framtiden.

– Jeg synes det er inspirerende å se at stadig flere markeder i Carlsberg-familien følger etter Norge og etablerer systemer for innsamling og resirkulering av emballasje. Her kommer det store løft i EU de kommende årene. I tillegg skjer det veldig mye innovasjon innen emballasjeutvikling, som leverer et lavere klimaavtrykk, er brukervennlig og ser bra ut, sier hun.

Les også