Miljøvennlig og effektivt pantesystem

Infinitum er etablert av drikkevareprodusentene og dagligvarekjedene i Norge for å drive effektiv innsamling og resirkulering av drikkevareflasker og -bokser. Det gjør vi gjennom panteordningen.
Bilde til Miljøvennlig og effektivt pantesystem

For å hindre at bokser og flasker blir søppel, har myndighetene lagt en høy miljøavgift på drikkeemballasje. Avgiften synker i takt med andelen innsamlet emballasje. Dette motiverer bransjen, og er grunnlaget for Infinitum.

Gjennom godt samarbeid med forbrukerne, handelen og produsentene har vi de seneste årene oppnådd en innsamlingsgrad på over 95 %, som er så bra at miljøavgift for bokser og flasker i vårt system er satt til null.

Alt resirkuleres

Årlig panter nordmenn over én milliard flasker og bokser. Vi sørger for at all aluminium og plast blir resirkulert. Vårt mål er at alle flasker og bokser med pantemerke skal pantes og resirkuleres, og andelen øker hele tiden.

Alle som produserer eller importerer drikkevarer kan melde seg inn i Infinitum og få sine bokser og flasker med i panteordningen. Vi stiller krav til emballasjen, slik at alt som pantes kan resirkuleres til ny drikkevareemballasje.

Navnet Infinitum er hentet fra det latinske uttrykket «ad infinitum» som betyr «i all evighet», og illustrerer inspirert det uendelige antall ganger man kan resirkulere flasker og bokser i pantesystemet.

Slik fungerer panteordningen

For oss nordmenn er pantesystemet en selvfølge. For fagfolk fra andre land er det genialt og oppsiktsvekkende. Årlig kommer delegasjoner fra hele verden til Norge for å lære om den norske panteordningen. Nøkkelen til suksessen er miljøtankegang i alle ledd.

  • Forbrukerne tar selv tomgodset tilbake til butikken. Dette er effektivt og miljøvennlig fordi de likevel skal til butikken.

  • Panteautomaten komprimerer bokser og flasker, slik at de tar minst mulig plass i den videre transporten.

  • Transporten videre fra butikken utnytter ledig plass i lastebilene som har levert varer, og som skal tilbake til grossistlageret. Fra grossisten kjøres tomgodset videre til Infinitums sorteringsanlegg.

  • Sortering skjer ved Infinitums tre anlegg i Bjerkvik, Trondheim og Fetsund. Plast og aluminium skilles fra hverandre og komprimeres ytterligere for volumeffektiv transport til resirkulering.

  • Resirkuleringen skjer når plast og aluminium blir til nye produkter. Pantesystemet sikrer at alle materialene er av høy kvalitet, så plasten fra flaskene kan bli til nye flasker, og aluminium fra boksene blir til nye bokser.

  • Innsamling: 94% gjennom 3700 panteautometer i dagligvare
  • 6% fra 11 300 pickups (kiosker, bensinstasjoner, kantiner, Røde Kors, Idrettslag, foreninger etc)
  • 1 % fra netthandel


Årsmeldinger

Bildet til Årsmelding 2023
Årsmelding 2023
Bildet til Årsmelding 2022
Årsmelding 2022
Bildet til Årsmelding 2021
Årsmelding 2021
Bildet til Årsmelding 2020
Årsmelding 2020
Bildet til Årsmelding 2019
Årsmelding 2019
Bildet til Årsmelding 2018
Årsmelding 2018
Bildet til Årsmelding 2017
Årsmelding 2017
Bildet til Årsmelding 2016
Årsmelding 2016
Bildet til Årsmelding 2015
Årsmelding 2015
Bildet til Årsmelding 2014
Årsmelding 2014