Den største miljøsuksessen

Den norske panteordningen for drikkevareemballasje er en stor miljøsuksess. Over 90 % av boksene og flaskene pantes, og alt resirkuleres. Alle kostnadene ved ordningen dekkes av bransjen, som tar 100 % produsentansvar.

Effektivitet i alle ledd

Infinitum kan dokumentere alle kostnader, ressurs- og energieffektivitet for panteordningen. Snittkostnaden for forbruker i dagens pantesystem er på bare én øre per enhet. Det er langt lavere enn andre ordninger.

Årsaken er miljøtankegang i alle ledd. Forbrukerne tar med seg emballasjen når de likevel skal til butikken. Her blir alt komprimert og sendt videre ned lastebilene som har levert varer til butikken.

I våre sorteringsanlegg blir emballasjen sortert og klargjort for gjenvinning.

Alle flasker og bokser er verdifulle råvarer, og fordi vi har et lukket system er alle materialene rene og kan resirkuleres til bokser og flasker igjen og igjen.

Best, men ikke perfekt

Selv om alt vi samler inn kan bli ny drikkevareemballasje, er det dessverre ikke slik i dag. Det skyldes at det er billigere for bryggeriene å velge flasker av helt nytt materiale enn av resirkulerte materialer. Resterende blir solgt til resirkulering av nye flasker i Nord-Europa, til land som ikke har et pantesystem.

Dette vil vi gjerne forandre. Vi vet at våre materialer kan brukes igjen og igjen til Derfor ber vi politikerne om å innføre en materialavgift som gjør det dyrere å bruke jomfruelig materialer. Da vil flere velge resirkulert.

Dersom en slik avgift kommer på plass, vil vi få en komplett sirkulær økonomi for bokser og flasker i Norge. Beregninger viser at vi med en materialavgift vil kunne redusere Norges CO2-utslipp med 150 000 tonn per år.

Nå ser vi at norske produsenter øker andelen resirkulert i sine flasker, og det er en god utvikling.

Mest brukt, litt nytt

Ny plast og resirkulert plast har forskjellige egenskaper. Utfordringen med at noen produsenter nå bruker 100 % resirkulert er at flaskene kan bli grå i fargen, og at det begrenser andre aktørers muligheter til å gjøre det samme.

Vi ønsker å resirkulere all plast, men er avhengig av å få tilført noe nytt materiale i hver runde, slik at plasten kan resirkuleres mange flere ganger. Opptil 80% resirkulert og 20% nytt materiale er en god miks.

Med litt nytt hver gang, kan plasten kan gå ca. 7 runder som flasker i vårt system. Det er det beste for miljøet.

LCA-rapporter

I samarbeid med Østfoldforskning er det utviklet livssyklusanalyser (LCA-rapporter) som gir et helhetsbilde av den totale miljøpåvirkningen i bokser og flaskers livssyklus fra råvareutvinning, via produksjon og bruk til panting og resirkulering, inkludert all transport og all energibruk i mellomleddene

 Rapportene finner du her:
Comparison of recycling and incineration of aluminium cans
Comparison of recycling and incineration of plastic bottles
LCA of beverage container production, collection and treatment    systems
Rapport tilleggsanalyse, NorsusPantekalkulator

Selv en tom flaske er full av energi, og mange blir overrasket over hvor stor miljøgevinst panting faktisk gir. Under kan du selv finne ut hvor mye energi du sparer når du panter halvlitersflasker.

1 flaske

Panter du én flaske, sparer du nok energi til å fullade mobilen 70 ganger.

2 flasker

Hvis du panter to flasker, sparer du nok energi til å høre på musikk fra mobilen i 40 døgn i strekk.

3 flasker

Tre pantede flasker tilsvarer energiforbruket til en elektrisk drill i seks timer.

5 flasker

Hvert sekund, hele døgnet, året rundt havner snaut 5 flasker utenfor panteordningen. Hadde vi pantet dem, kunne energien som spares blitt brukt til å drive en høytrykksspyler i nesten 3 timer.

7 flasker

Hvis du panter bare én flaske hver dag i en uke i stedet for å kaste dem, kan du holde en motorsag i gang over 3 timer.

30 flasker

Årlig kastes gjennomsnittlig 30 panteflasker per nordmann. Hadde vi pantet dem, kunne hver nordmann brukt en gressklipper i 10 timer.

285 flasker

Hvert minutt, hele døgnet, året rundt blir 285 flasker fratatt muligheten til evig liv gjennom panteordningen. Disse inneholder nok energi til å kjøre en oppvaskmaskin 170 ganger.

17 113 flasker

Hver time i døgnet blir i gjennomsnitt over 17 000 flasker ikke pantet. Hadde de blitt pantet, kunne energien som spares holdt en liten påhengsmotor i gang i godt over 185 dager.

410 000 flasker

Hvert døgn er det 410 000 tomflasker som ikke pantes. Den tapte energien er nok til å kjøre en moped nesten 120 000 mil – eller rundt jorden hele 30 ganger.

2 884 500 flasker

Nesten 3 millioner flasker havner utenfor panteordningen hver eneste uke, året igjennom. Hvis de ble pantet, kunne en gjennomsnittlig familiebil kjørt over 250 000 mil. For samme energimengde kan du kjøre en el-bil over fire ganger så langt; 1.000.00 mil.

12 500 000 flasker

Hver eneste måned er det hele 12,5 millioner flasker som ikke pantes. Panter vi dem sparer vi miljøet for samme mengde energi som en lastebil ville brukt på å kjøre nesten 5,6 millioner kilometer. Det er 140 ganger rundt jorda!

←→

Bærekraft og etiske retningslinjer

- Policy For Bærekraftig Forretningspraksis
- Retningslinjer For Leverandører
- Åpenhetsloven