Pant for Røde Kors

Infinitum har en ordning som gir Norges Røde Kors hjelpekorps mulighet til å tjene penger på panting av bokser og plastflasker.

Pantepengene som samles inn går uavkortet til hjelpekorpsenes lokale arbeid. Siden 2001 har hjelpekorpsene samlet inn over 20 millioner kroner i pant fra bokser og gjenvinningsflasker gjennom denne ordningen.

Over 100 hjelpekorps rundt om i landet har utplassert innsamlingsbeholdere i hytteområder og ved utfartssteder i bygd og by over hele landet. Innsamlingsbeholderen er et tilbud til feriegjester og andre med lang vei til butikk eller annet pantemottak.

Slik fungerer det

  1. Meld inn laget her.
  2. Bestill utstyr som sekker og strips her.
  3. Om dere trenger konteinere kan dere bestille hos en annen leverandør. Ta kontakt med oss på info@infinitum.no for spørsmål om det.
  4. Bestill Røde Kors-merking ved å sende e-post til anlegg@infinitum.no.
  5. Utstyr blir sendt dere etter bestilling.
  6. Saml inn tomgods og legg det i pantesekker som du forsegler. Bokser og flasker legges i samme sekk.
  7. Bestill gratis henting her. Vi ber deg bare om at sekken fylles helt opp, slik at vi kan ha en miljøeffektiv transport, og at bestilling av henting kun gjøres ved behov.
  8. Etter henting må du logge inn og levere krediteringsskjema.
  9. Sekkene blir fraktet til Infinitums produksjonsanlegg.
  10. Hjelpekorpset får utbetalt 570 kroner per sekk.

Priser og utbetaling

Korpset må selv bekoste sekkene som blir benyttet til det sorterte tomgodset. En pakke med 30 sekker koster kr 447, eller kr 513 for levering på dør.

Utbetaling vil skje etter at tomgodset er kommet inn og informasjonen er bearbeidet hos Infinitum.

Ved oppgjør får Røde Kors-laget en kreditnota, som viser hvilket krediteringsskjema den gjelder for. Denne linjen kan se slik ut:

Periode: 20210216-20210228

99/2021-8146

Dette betyr tallene:

Periode: 20210216-20210228: Hvilken periode utbetalingen gjelder for.

99/2021-8146:                         Hvilket krediteringsskjema den gjelder for.