Pantekalkulator

Selv en tom flaske er full av energi, og mange blir overrasket over hvor stor miljøgevinst panting faktisk gir. Under kan du selv finne ut hvor mye energi du sparer når du panter halvlitersflasker.

1 flaske

Panter du én flaske, sparer du nok energi til å fullade mobilen 70 ganger.

2 flasker

Hvis du panter to flasker, sparer du nok energi til å høre på musikk fra mobilen i 40 døgn i strekk.

3 flasker

Tre pantede flasker tilsvarer energiforbruket til en elektrisk drill i seks timer.

5 flasker

Hvert sekund, hele døgnet, året rundt havner snaut 5 flasker utenfor panteordningen. Hadde vi pantet dem, kunne energien som spares blitt brukt til å drive en høytrykksspyler i nesten 3 timer.

7 flasker

Hvis du panter bare én flaske hver dag i en uke i stedet for å kaste dem, kan du holde en motorsag i gang over 3 timer.

30 flasker

Årlig kastes gjennomsnittlig 30 panteflasker per nordmann. Hadde vi pantet dem, kunne hver nordmann brukt en gressklipper i 10 timer.

285 flasker

Hvert minutt, hele døgnet, året rundt blir 285 flasker fratatt muligheten til evig liv gjennom panteordningen. Disse inneholder nok energi til å kjøre en oppvaskmaskin 170 ganger.

17 113 flasker

Hver time i døgnet blir i gjennomsnitt over 17 000 flasker ikke pantet. Hadde de blitt pantet, kunne energien som spares holdt en liten påhengsmotor i gang i godt over 185 dager.

410 000 flasker

Hvert døgn er det 410 000 tomflasker som ikke pantes. Den tapte energien er nok til å kjøre en moped nesten 120 000 mil – eller rundt jorden hele 30 ganger.

2 884 500 flasker

Nesten 3 millioner flasker havner utenfor panteordningen hver eneste uke, året igjennom. Hvis de ble pantet, kunne en gjennomsnittlig familiebil kjørt over 250 000 mil. For samme energimengde kan du kjøre en el-bil over fire ganger så langt; 1.000.00 mil.

12 500 000 flasker

Hver eneste måned er det hele 12,5 millioner flasker som ikke pantes. Panter vi dem sparer vi miljøet for samme mengde energi som en lastebil ville brukt på å kjøre nesten 5,6 millioner kilometer. Det er 140 ganger rundt jorda!

150 000 000 flasker

I år er det beregnet at 150 millioner flasker ikke vil bli pantet. Hadde de blitt det, kunne energien som ble spart dekket det årlige behovet til over 5600 norske husstander.

←→

303 609 114

enheter pantet
i år

Aktuelt