Pant for skoler

Skolepant fra Infinitum er en enkel ordning som gjør det lettere for skoler å samle inn panteflasker og bokser. Det legges en pantesekk i en beholder, og elever og ansatte fyller den med pant.

Når sekken er fylt opp bestiller du henting på våre nettsider. Skolepant sikrer tilbakebetaling av pantebeløp, og skolen mottar oppgjøret direkte på konto. Dette er bra for skolen og bra for miljøet!

Se video her for hvordan din skole kan begynne med skolepant:

Slik fungerer det

  1. Registrer din skole her. Etter innmelding vil dere bli tilsendt kundenummer og passord som du bruker til å logge inn. Det kan ta opp til 7 dager.
  2. Bestill utstyr som sekker, strips, etiketter og pantetønner- og beholdere her. Har dere egne beholdere kan dere også bruke dem.
  3. Innsamlingsbeholdere, etiketter og pantesekker blir sendt dere etter bestilling.
  4. Pantesekker settes i beholderen og fylles opp, forsegles og merkes med egne etiketter fra Infinitum.
  5. Bestill gratis henting her. Vi ber deg bare om at sekken fylles helt opp, slik at vi kan ha en miljøeffektiv transport, og at bestilling av henting kun gjøres ved behov.
  6. Sekkene blir fraktet til Infinitums produksjonsanlegg og innholdet talt opp.
  7. Infinitum har utbetaling to ganger per måned.

Utbetaling

Utbetaling vil skje etter at tomgodset er kommet inn og informasjonen er bearbeidet hos Infinitum.

Ved oppgjør får skolen en kreditnota, der det spesifiseres hvilke sekknumre kreditnotaen omfatter. Denne linjen kan se slik ut: 913801010/313-315, 323,325.

Dette betyr tallene:

913801010:     Ved hvilket produksjonsanlegg sekken ble talt.

313-315:         Betyr sekk nummer 313-315, altså tre sekker.

323,325:         Betyr sekk nummer 323,325, altså to sekker.


3 tips for skolepantordningen:

  1. Ha én person som er hovedansvarlig for ordningen. Det sikrer god oppfølging og engasjement.
  2. Plasser pantebeholderne på steder hvor elevene oppholder seg mye, for eksempel i kantina eller fellesareal. Det kan være lurt å plassere pantebeholderen samme sted som søppelbeholdere, for å sørge for at det bare blir lagt pant i beholderen.
  3. Heng gjerne opp en lapp over beholderen som forklarer hva den skal brukes til og hvorfor det er viktig å pante. Kanskje det er motiverende for elvene å få informasjon om hva pantegevinsten går til, om det for eksempel er en klassefest- eller tur?

Last ned panteguide for flasker og bokser