Alle-flasker-som-pantes-blir-resirkulert
Alle-flasker-som-pantes-blir-resirkulert

Alle flasker som pantes, blir resirkulert

Mens systemet for resirkulering av husholdningsplast i dag ikke er godt nok, blir alle flasker som pantes til nye produkter.

Det i jobbes med design for gjenvinning også for husholdningsplast, men det gjenstår mye før all den den plasten vi tror skal bli til nye produkter, faktisk blir det. Årsaken er både at en del plastemballasje ikke er egnet for resirkulering, og at det er et overskudd av blandet plastavfall i Europa.

Strenge krav
Infinitum garanterer derimot at alle panteflasker blir til nye produkter.

– Årsaken er at Infinitum stiller strenge krav til flaskene i pantesystemet, forklarer adm. dir. Kjell Olav Maldum.
– Bare flasker av resirkulerbar plast får pantemerke. Alt som pantes er derfor av samme, høye plastkvalitet. Dette gjør de brukte flaskene til attraktivt materiale for resirkulering, sier han.

Solide bevis
Maldum har to solide bevis på at flaskene faktisk resirkuleres.

– For det første er vi underlagt kontroll, noe plastinnsamlingen fra husholdninger ikke er. Men et enda sterkere bevis er inntektene vi får fra salg av plast. Dagens Næringsliv skriver at plastinnsamlerne betaler 2 000 kroner per tonn for å bli kvitt plasten. Vi får betalt, 3-5 000 kroner per tonn for plastflaskene. Det beviser at vår plast er verdifull og brukes på nytt. Ingen ville kjøpe vår plast for å brenne den, når de kan få betalt for å ta imot annen plast, slår han fast.

Skal resirkulere i Norge
Infinitums årsrapport for 2018 viser at selskapet solgte plast og aluminium for 182 millioner kroner gjennom året. 20 568 tonn plast ble resirkulert. Det var over 564 millioner flasker. Mesteparten av plasten ble solgt i Tyskland. Nå bygger Infinitum et resirkuleringsanlegg på Heia ved Fetsund, slik at alle flasker som pantes i Norge kan gjenvinnes i Norge fra 2021.

Alle flasker som pantes, blir resirkulert

Mens systemet for resirkulering av husholdningsplast i dag ikke er godt nok, blir alle flasker som pantes til nye produkter.

Det i jobbes med design for gjenvinning også for husholdningsplast, men det gjenstår mye før all den den plasten vi tror skal bli til nye produkter, faktisk blir det. Årsaken er både at en del plastemballasje ikke er egnet for resirkulering, og at det er et overskudd av blandet plastavfall i Europa.

Strenge krav
Infinitum garanterer derimot at alle panteflasker blir til nye produkter.

– Årsaken er at Infinitum stiller strenge krav til flaskene i pantesystemet, forklarer adm. dir. Kjell Olav Maldum.
– Bare flasker av resirkulerbar plast får pantemerke. Alt som pantes er derfor av samme, høye plastkvalitet. Dette gjør de brukte flaskene til attraktivt materiale for resirkulering, sier han.

Solide bevis
Maldum har to solide bevis på at flaskene faktisk resirkuleres.

– For det første er vi underlagt kontroll, noe plastinnsamlingen fra husholdninger ikke er. Men et enda sterkere bevis er inntektene vi får fra salg av plast. Dagens Næringsliv skriver at plastinnsamlerne betaler 2 000 kroner per tonn for å bli kvitt plasten. Vi får betalt, 3-5 000 kroner per tonn for plastflaskene. Det beviser at vår plast er verdifull og brukes på nytt. Ingen ville kjøpe vår plast for å brenne den, når de kan få betalt for å ta imot annen plast, slår han fast.

Skal resirkulere i Norge
Infinitums årsrapport for 2018 viser at selskapet solgte plast og aluminium for 182 millioner kroner gjennom året. 20 568 tonn plast ble resirkulert. Det var over 564 millioner flasker. Mesteparten av plasten ble solgt i Tyskland. Nå bygger Infinitum et resirkuleringsanlegg på Heia ved Fetsund, slik at alle flasker som pantes i Norge kan gjenvinnes i Norge fra 2021.