Norsk pantesystem forbilde for Australia

Australia kan få et pantesystem etter norsk modell. Den australske miljøministeren Stephen Dawson besøkte i slutten av mai produksjonsanlegget på Heia, for å lære mer om Infinitums arbeid. Målet er å innføre et innsamlings- og gjenvinningssystem i Vest-Australia innen 2020.
Bilde til Norsk pantesystem forbilde for Australia

Under besøket ved produksjonsanlegget på Heia fikk Dawson en innføring i det norske pantesystemet og en omvisning på produksjonsanlegget. Kunnskapen fra besøket blir viktig når et innsamlingssystem skal på plass «down under».

– I tillegg til at Norge er best i verden på innsamling og gjenvinning av flasker og bokser, har de et system som skiller seg fra andre land på flere områder. Derfor er vi her for å lære, slik at vi også kan få et godt system, om ikke det beste i verden, sier miljøminister Stephen Dawson.


Kostnadseffektivt system

– Vi har en svært høy innsamlings- og gjenvinningsgrad av flasker og bokser i Norge, sier Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum. I tillegg er pantemodellen svært kostnadseffektiv, noe som er interessant for mange land.

Pantesystemer har tidligere blitt ansett som kostbart, men nå ser flere og flere at det norske pantesystemet tvert imot er det mest effektive, også økonomisk, og den australske delegasjonen er et av flere internasjonale besøk hos Infinitum det siste året.


Globalt plastproblem
Plast er et voksende miljøproblem, og EU-kommisjonen la i januar i år fram en plaststrategi for blant annet «smartere» bruk av plast og økt materialgjenvinning.

– Det er inspirerende at andre ser til Infinitum og Norge for å lære om effektive gjenvinningssystemer. Å innføre innsamlingssystemer i andre land kan bidra til å øke materialgjenvinningen og redusere plastavfall i verdenshavene. Derfor er vi opptatt av å dele vår kunnskap, sier Maldum.