Kjell Olav Maldum og Angus MacDonald, medlem av det skotske parlamentet.
Kjell Olav Maldum og Angus MacDonald, medlem av det skotske parlamentet.

Skottland får norsk pantesystem

Infinitum får stadig oftere besøk av delegasjoner fra andre land som vil lære om den norske pantemodellen. Den skotske miljøministeren har tidligere vært i Norge, og i august tok Infinitum imot en delegasjon fra det skotske parlamentet ved produksjonsanlegget på Heia.

Skottland har vedtatt å innføre en panteordning for drikkevareemballasje, og delegasjonen med parlamentsmedlemmer og miljøorganisasjoner kom til Infinitum for å lære mer. Både om avgiftsmodellen og om hvordan Infinitum driver ordningen.

– Jeg tror denne ordningen kan fungere i Skottland. Vi har et behov for et godt fungerende system så raskt som mulig. Det sier Angus MacDonald fra Scottish National Party og medlem av det skotske parlamentet.

Inspirasjon fra Norge

Innføringen av et pantesystem er politisk vedtatt i Skottland. Skottene er derfor blant landene som er nærmest etablering av en panteordning for å møte miljø- og forsøplingsproblemet knyttet til drikkevareemballasje.

Angus MacDonald er en av initiativtakerne bak etablering av et pantesystem, og har vært en pådriver for å få på plass et politisk vedtak i hjemlandet.

Vært fan siden 80-tallet

– Vi vurderer ulike løsninger, men systemet i Norge ser ut til å være det beste. Jeg besøkte Norge og lærte om modellen helt tilbake i 1985, og har vært en fan av det siden, sier MacDonald under besøket hos Infinitum.

– Vi ønsker å innføre et pantesystem for Skottland, eller aller helst, et system som gjelder for hele Storbritannia, avslutter MacDonald.

Skottland får norsk pantesystem

Infinitum får stadig oftere besøk av delegasjoner fra andre land som vil lære om den norske pantemodellen. Den skotske miljøministeren har tidligere vært i Norge, og i august tok Infinitum imot en delegasjon fra det skotske parlamentet ved produksjonsanlegget på Heia.

Skottland har vedtatt å innføre en panteordning for drikkevareemballasje, og delegasjonen med parlamentsmedlemmer og miljøorganisasjoner kom til Infinitum for å lære mer. Både om avgiftsmodellen og om hvordan Infinitum driver ordningen.

– Jeg tror denne ordningen kan fungere i Skottland. Vi har et behov for et godt fungerende system så raskt som mulig. Det sier Angus MacDonald fra Scottish National Party og medlem av det skotske parlamentet.

Inspirasjon fra Norge

Innføringen av et pantesystem er politisk vedtatt i Skottland. Skottene er derfor blant landene som er nærmest etablering av en panteordning for å møte miljø- og forsøplingsproblemet knyttet til drikkevareemballasje.

Angus MacDonald er en av initiativtakerne bak etablering av et pantesystem, og har vært en pådriver for å få på plass et politisk vedtak i hjemlandet.

Vært fan siden 80-tallet

– Vi vurderer ulike løsninger, men systemet i Norge ser ut til å være det beste. Jeg besøkte Norge og lærte om modellen helt tilbake i 1985, og har vært en fan av det siden, sier MacDonald under besøket hos Infinitum.

– Vi ønsker å innføre et pantesystem for Skottland, eller aller helst, et system som gjelder for hele Storbritannia, avslutter MacDonald.