Vi driver moderne ombruk

Infinitum driver pante- og resirkuleringssystemet for plastflasker og aluminiumsbokser. Men slik systemet har blitt, er det mer naturlig å kalle det et ombrukssystem. Vi sørger for at materialene blir brukt igjen og igjen.
Bilde til Vi driver moderne ombruk
MODERNE OMBRUK: Plastpellets/granulat laget av resirkulerte plastflasker. Disse blir laget om til flaskeemner som igjen blir blåst til nye flasker. Foto: Katrine Lunke.

Som vi tidligere har argumentert for i denne artikkelen, burde begrepet ombruk også omfatte ombruk av selve materialet, og ikke bare hele flasken, slik det tradisjonelt har gjort.

I eldre systemer ble flasker vasket og brukt igjen. I moderne resirkuleringssystemer brukes plasten på nytt til å lage nye flasker, noe som har et mye lavere karbonavtrykk. Selv om begge systemene er ombruk, på ulike måter, er det stor forskjell på hvordan de behandles juridisk.

Ombruk uavhengig av form
Å ombruke materialet, fremfor hele flaska, har flere fordeler. En av de største er at det ikke spiller noen rolle hvilken fasong, størrelse eller tykkelse flasken har. Det er akkurat samme type plastmolekyler i flasker fra Coca-Cola som fra Pepsi.

Samme resirkulerings- og ombrukssystem håndterer alle flasketyper. Etter resirkulering blir det laget flaskeemner, som blåses og formes til ønsket fasong på bryggeriene.

Krevende logistikk
Ett land har gjerne titalls forskjellige flaskemodeller. I et tradisjonelt ombrukssystem for hele flasker må hver eneste modell sorteres og utveksles mellom produsenten før de kan brukes på nytt. For å takle variasjoner i etterspørsel, og være sikker på at man ikke går tom, må det overkompenseres og produserer mer, så man ender opp med store mengder flasker som ikke blir brukt i deler av året. Nye modeller som erstatter gamle, reduserer også levetiden til ombruksflasker.  

Et slikt ombrukssystem krever kompleks logistikk. Flaskene må fraktes, gjerne i kasser, fra innsamlingssteder til sorteringssteder, og så fraktes videre til sine respektive «ombruksstasjoner» for vasking og klargjøring. Dette er lite ressurseffektivt.

I våre øyne er det ingen tvil om at ombruk er ombruk, uavhengig av om flasken deles i flere biter før den settes sammen igjen, eller om den vaskes og gjenbrukes i sin originale form. Det er uansett samme materiale som brukes på ny, men materialombruk er likevel mer ressurseffektivt og klimavennlig enn ombruk av hele flasker.

Når man i Europa nå snakker om å gjeninnføre ombrukssystem så er det et viktig punkt de overser. Alle ombrukssystemer har pant som sikrer høy innsamlingsgrad. Disse systemene vurderes opp mot engangsflasker uten pant, som egentlig er resirkulerbare ombruksflasker. Uten pant blir det forsøpling og minimalt ombruk av materialet . Det er pant på drikkevareemballasje som må innføres over hele verden, ikke gammeldagse ombrukssystem.

Les også