_EP_1400
_EP_1400

Om Infinitum

Miljøvennlig og effektivt pantesystem

Siden 1999 har vi eid og driftet pantesystemet for gjenvinnbare drikkevarebokser og plastflasker med pantemerke. Vi jobber for høyest mulig innsamling av gjenvinnbar emballasje for drikkevarer. Målet vårt er ikke et økonomisk overskudd, men å sikre effektiv, framtidsrettet og miljøvennlig drift av pantesystemet. Ambisjonen vår er å sikre innsamling og høyverdig gjenvinning av alle gjenvinnbare flasker og bokser.


I 2014 byttet vi navn fra Norsk Resirk til Infinitum. Navnet er inspirert av det uendelige antall ganger man kan gjenvinne flasker og bokser som er med i pantesystemet. Det betyr mye for oss, og for miljøet.

LCA-rapport
- Rapport 1, Østfoldforskning
- Rapport 2, Østfoldforskning
- Rapport tilleggsanalyse, Østfoldforskning

 

Hovedkontor

besøksadresse

Karenslyst allé 9c 0213 Oslo

postadresse

Postboks 447 Skøyen 0213 Oslo

(+47) 22 12 15 20
info@infinitum.no

Nøkkeltall

om_oss_round_block

I 2018 samlet Infinitum inn 567 763 101 bokser og 564 117 169 flasker. Det betyr at vi samlet inn totalt 1 131 880 270 panteflasker- og bokser.

keyfigure-2

Infinitum får godkjent innsamlingsgrad på 95%

keyfigure-3

I 2018 hentet Infinitum bokser og flasker fra 11 000 automater og manuelle mottak over hele landet.

keyfigure-4

Totalt finnes det nær 2620 gjenvinningsflasker og nesten 2150 drikkevarebokser med pantemerke.

keyfigure-5

Panteautomatene aksepterer i tillegg 5600 ulike typer utenlandske bokser og flasker. Dette betyr at boksene og flaskene tas imot og gjenvinnes, men at det ikke utbetales pant for dem.

Årsmeldinger

Årsmelding 2018

Annual report 2018

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Annual report english 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Mer om oss