_EP_1400
_EP_1400

Om Infinitum

Miljøvennlig og effektivt pantesystem

Siden 1999 har vi eid og driftet pantesystemet for gjenvinnbare drikkevarebokser og plastflasker med pantemerke. Vi jobber for høyest mulig innsamling av gjenvinnbar emballasje for drikkevarer. Målet vårt er ikke et økonomisk overskudd, men å sikre effektiv, framtidsrettet og miljøvennlig drift av pantesystemet. Ambisjonen vår er å sikre innsamling og høyverdig gjenvinning av alle gjenvinnbare flasker og bokser.


I 2014 byttet vi navn fra Norsk Resirk til Infinitum. Navnet er inspirert av det uendelige antall ganger man kan gjenvinne flasker og bokser som er med i pantesystemet. Det betyr mye for oss, og for miljøet.

LCA-rapport
- Rapport 1, Østfoldforskning
- Rapport 2, Østfoldforskning
- Rapport tilleggsanalyse, Østfoldforskning

 

Hovedkontor

besøksadresse

Karenslyst allé 9c 0213 Oslo

postadresse

Postboks 447 Skøyen 0213 Oslo

(+47) 22 12 15 20
info@infinitum.no

Nøkkeltall

om_oss_round_block

I 2017 samlet Infinitum inn 587 762 066 bokser og 591 341 734 flasker. Det betyr at vi samlet inn totalt 1 179 103 800 panteflasker- og bokser.

keyfigure-2

Infinitum får godkjent innsamlingsgrad på 95%

keyfigure-3

Det finnes omtrent 3700 panteautomater i Norge, og det er hele 12 000 innleveringssteder for pant.

keyfigure-4

Totalt finnes det nær 1900 gjenvinningsflasker og nesten 1200 drikkevarebokser med pantemerke.

keyfigure-5

Panteautomatene aksepterer i tillegg nærmere 3000 utenlandske bokser og flasker. Dette betyr at boksene og flaskene tas imot og gjenvinnes, men at det ikke utbetales pant for dem.

Årsmeldinger

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Annual report english 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Mer om oss