Pantemottak på Heia, Fetsund

Flytting av bunter - Foto: Katrine Lunke
Anlegg Heia - Foto: Katrine Lunke (2)
Bunter flaske - Foto: Katrine Lunke
Bunter klare for frakt - Foto: Katrine Lunke
Anlegg Heia - Foto: Katrine Lunke
Komprimering bunter - Foto: Katrine Lunke
Flasker i pantesekker - Foto: Katrine Lunke
Trommel Heia - Foto: Katrine Lunke
Levering av tomme flasker og bokser på Heia - Foto: Katrine Lunke
Bunter med flasker - Foto: Katrine Lunke
Komprimerte flasker - Foto: Katrine Lunke
Anlegg Heia - Foto: Katrine Lunke (1)
Komprimerte aluminiumsbokser 2 - Foto: Katrine Lunke
Komprimerte aluminiumsbokser - Foto: Katrine Lunke
Komprimerte plastflasker - Foto: Katrine Lunke
Komprimerte bunter med plastflasker - Foto: Katrine Lunke
Foto: Katrine Lunke