Kostnadskalkulator

På denne siden kan du beregne kostnadene ved å registrere ditt firma og produkt hos Infinitum. Du finner også avgiftsreduksjonen som oppnås på ditt produkt.

Innmeldingsavgift produsent/importør

(engangs): NOK 10.000

Innmeldingsgebyr pr emballasjeenhet

(pr GTIN - engangs): for PET og HDPE NOK 2.000
(pr GTIN- engangs): for Alu og stål NOK 1.000

Fordeler

se om det lønner seg å bli medlem
Material
Produkttypekode
Strekkode
Farge / Sleeve / Etikett

Kostnad per enhet

Medlem
EPR
{{ parseFloat(memberEPR).toFixed(2).replace('.',',') }}
Effektiv miljøavgift
{{ parseFloat(memberEnvTax).toFixed(2).replace('.',',') }}
Grunnavgift
{{ parseFloat(memberBasicTax).toFixed(2).replace('.',',') }}
Totalt EPR kost og avgifter per enhet
{{ parseFloat(memberTotal).toFixed(2).replace('.',',') }}
Ikke medlem
EPR
{{ parseFloat(nonMemberEPR).toFixed(2).replace('.',',') }}
Effektiv miljøavgift
{{ parseFloat(nonMemberEnvTax).toFixed(2).replace('.',',') }}
Grunnavgift
{{ parseFloat(nonMemberBasicTax).toFixed(2).replace('.',',') }}
Totalt EPR kost og avgifter per enhet
{{ parseFloat(nonMemberTotal).toFixed(2).replace('.',',') }}

 

Beregningsgrunnlag

AVGIFTER OG EPR KOST

Medlemmer hos Infinitum betaler redusert eller ingen miljøavgift, avhengig av godkjent innsamlingsgrad. Som følge av høy innsamling har medlemmer i pantesystemet vært fritatt for miljøavgift på plast siden 2011/2012 og på metallemballasje siden 2012/2013. Infinitum kan kreve et EPR kost pr enhet solgt. Aktører som ikke er medlem i noe innsamlingssystem betaler fulle miljøavgifter. Grunnavgift til staten må betales pr enhet solgt uavhengig av om man er medlem i noe innsamlingssystem eller ikke. Summen av EPR kost og avgifter for ditt produkt finner du ved å benytte vår kostnadskalkulator over.

EPR KOST – BETALES TIL INFINITUM

Metall
Basis EPR kost alu - NOK - 0,06
Basis EPR kost stål - NOK 0,21
Tillegg for etikett eller sleeve som dekker 75% eller mer av emballasjen NOK 0,03
Tillegg for Standard strekkode, omsettes også utenfor Norge NOK 0,06

Plast
Basis EPR kost PET – NOK 0,12
Basis EPR kost HDPE – NOK 0,12
Tillegg lys blå transparent NOK 0,08
Tillegg for annen farge, eller farget sleeve som dekker 75% eller mer av emballasjen NOK 0,15
Tillegg for Standard strekkode, omsettes også utenfor Norge NOK 0,06

AVGIFTER – BETALES TIL STATEN

Grunnavgift
Medlemmer og ikke-medlemmer - NOK 1,23

Miljøavgift
Plast - ikke medlemmer - NOK 3,62
Plast - medlemmer - NOK 0,00
Metall - ikke medlemmer - NOK 5,99
Metall - medlemmer - NOK 0,00