Kostnadskalkulator

Legg til produkter nedenfor
og kostnadene regnes ut automatisk.

På denne siden kan du beregne kostnadene ved å registrere ditt firma og produkt hos Infinitum. Du finner også avgiftsreduksjonen som oppnås på ditt produkt.

Fordeler

se om det lønner seg å bli medlem

Etableringsavgift ved å bli medlem:10.000,-
Produkter du ønsker å registrere
Legg til produkt nedenfor
Legg til ny produktlinje:

Beregningsgrunnlag:

PET:

Innmeldt hos Infinitum
Grunnavgift kr 1,17
Effektiv miljøavgift (95% returandel, avgiften bortfaller) kr 0
Totalt avgifter til staten: kr 1,17
Ikke innmeldt hos Infinitum
Grunnavgift kr 1,17
Miljøavgift kr 3,44
Totalt avgifter til staten: kr 4,61

Boks:

Innmeldt hos Infinitum
Grunnavgift kr 1,17
Effektiv miljøavgift (95% returandel, avgiften bortfaller) kr 0
Totalt avgifter til staten: kr 1,17
Ikke innmeldt hos Infinitum
Grunnavgift kr 1,17
Miljøavgift kr 5,7
Totalt avgifter til staten: kr 6,87

HDPE:

Innmeldt hos Infinitum
Grunnavgift kr 1,17
Effektiv miljøavgift (95% returandel, avgiften bortfaller) kr 0
Totalt avgifter til staten: kr 1,17
Ikke innmeldt hos Infinitum
Grunnavgift kr 1,17
Miljøavgift kr 3,44
Totalt avgifter til staten: kr 4,61