Kostnadskalkulator

Legg til produkter nedenfor
og kostnadene regnes ut automatisk.

På denne siden kan du beregne kostnadene ved å registrere ditt firma og produkt hos Infinitum. Du finner også avgiftsreduksjonen som oppnås på ditt produkt.

Innmeldingsavgift produsent/importør
(engangs): NOK 10.000

Innmeldingsgebyr pr emballasjeenhet
(pr GTIN - engangs): NOK 2.000

Fordeler

se om det lønner seg å bli medlem

Material

Produkttypekode

Strekkode

Farge / Sleeve / Etikett

Kostnad per enhet

Medlem

Administrasjonsvederlag0,00

Effektiv miljøavgift0,00

Grunnavgift0,00

Totalt vederlag og avgifter per enhet0,00

Ikke medlem

Administrasjonsvederlag0,00

Effektiv miljøavgift0,00

Grunnavgift0,00

Totalt vederlag og avgifter per enhet0,00