Kostnadskalkulator

På denne siden kan du beregne kostnadene ved å registrere ditt firma og produkt hos Infinitum. Du finner også avgiftsreduksjonen som oppnås på ditt produkt.

Innmeldingsavgift produsent/importør

(engangs): NOK 10.000

Fordeler

se om det lønner seg å bli medlem
Material
Produkttypekode
Strekkode
Farge / Sleeve / Etikett

Kostnad per enhet

Medlem
EPR
{{ parseFloat(memberEPR).toFixed(2).replace('.',',') }}
Effektiv miljøavgift
{{ parseFloat(memberEnvTax).toFixed(2).replace('.',',') }}
Grunnavgift
{{ parseFloat(memberBasicTax).toFixed(2).replace('.',',') }}
Totalt EPR kost og avgifter per enhet
{{ parseFloat(memberTotal).toFixed(2).replace('.',',') }}
Ikke medlem
EPR
{{ parseFloat(nonMemberEPR).toFixed(2).replace('.',',') }}
Effektiv miljøavgift
{{ parseFloat(nonMemberEnvTax).toFixed(2).replace('.',',') }}
Grunnavgift
{{ parseFloat(nonMemberBasicTax).toFixed(2).replace('.',',') }}
Totalt EPR kost og avgifter per enhet
{{ parseFloat(nonMemberTotal).toFixed(2).replace('.',',') }}

 

Beregningsgrunnlag

AVGIFTER OG EPR KOST

Medlemmer hos Infinitum betaler redusert eller ingen miljøavgift, avhengig av godkjent innsamlingsgrad. Som følge av høy innsamling har medlemmer i pantesystemet vært fritatt for miljøavgift på plast siden 2011/2012 og på metallemballasje siden 2012/2013. Infinitum kan kreve et EPR kost pr enhet solgt. Aktører som ikke er medlem i noe innsamlingssystem betaler fulle miljøavgifter. Grunnavgift til staten må betales pr enhet solgt uavhengig av om man er medlem i noe innsamlingssystem eller ikke. Summen av EPR kost og avgifter for ditt produkt finner du ved å benytte vår kostnadskalkulator over.

EPR KOST – BETALES TIL INFINITUM

Metall
Basis EPR kost alu - NOK - 0,06
Basis EPR kost stål - NOK 0,21
Tillegg for etikett eller sleeve som dekker 75% eller mer av emballasjen NOK 0,03
Tillegg for Standard strekkode, omsettes også utenfor Norge NOK 0,06

Plast
Basis EPR kost PET – NOK 0,14
Basis EPR kost HDPE – NOK 0,14
Tillegg lys blå transparent NOK 0,08
Tillegg for annen farge, eller farget sleeve som dekker 75% eller mer av emballasjen NOK 0,15
Tillegg for Standard strekkode, omsettes også utenfor Norge NOK 0,06

AVGIFTER – BETALES TIL STATEN

Grunnavgift
Medlemmer og ikke-medlemmer - NOK 1,38

Miljøavgift
Plast - ikke medlemmer - NOK 4,06
Plast - medlemmer - NOK 0,00
Metall - ikke medlemmer - NOK 6,71
Metall - medlemmer - NOK 0,00

 

Miljøavgiftssystemet

Det norske avgiftssystemet for drikkevareemballasje belønner systemer med høy innsamling. På grunn av høy innsamling har flasker og bokser i Infinitum-systemet vært uten miljøavgift siden henholdsvis 2012 og 2013.

Avgiftssystemet er bygget opp slik at jo høyere returandelen er på bokser og gjenvinningsflasker, jo lavere blir avgiftene på drikkevarene. Dette bidrar til rimeligere drikkevarer for forbrukerne. Samtidig øker miljøbesparelsene i takt med returandelen.

Gjenvinningsflasker og bokser er belagt med to ulike avgifter:

Grunnavgift

Denne er på kr 1,38 er flaske eller boks. Grunnavgiften er den samme, uansett hvor mange bokser eller flasker som returneres etter bruk.

Miljøavgift

Denne er på kr  6,71 pr bokser og kr 4,06 for gjenvinningsflasker. Miljøavgiften reduseres i takt med returandelen, f.o.m. 25 % returandel. Ved 95 % retur forsvinner den helt.

Det er mye å spare på å melde seg inn i panteordningen

Det skal lønne seg å være miljøvennlig. Siden panteordningen er  gunstig for miljøet, sparer Infinitums medlemmer mer jo mer som pantes. Dersom mer enn 25 % av andelen flasker eller bokser returneres, reduseres miljøavgiften. Jo større andel som pantes, jo mer av miljøavgiften reduseres. Pantes 95 % eller mer, bortfaller miljøavgiften helt og det er bare grunnavgiften som gjenstår.