Pant for dyra

Å kaste den tomme boksen eller flaska ut av vinduet eller i grøftekanten kan føles enkelt, men konsekvensene kan bli fatale. For kyr og dyr i naturen kan denne handlingen faktisk være starten på slutten.
Bilde til Pant for dyra

Havner i fôret
Hvert år mister dyr livet til «kvast». Kvast er en kompleks lidelse hvor dyrene spiser skarpe eller spisse fremmedlegemer. En utrolig smertefull prosess hvor tomgods og søppel som ikke blir oppdaget havner i fôret deres. Nå går Infinitum ut med kampanjen «Pant for dyra», for å sette lys på tematikken og for å gi enda en motivasjon til å pante.

Kvast er ikke et nytt problem, men vår erfaring er at det er lav kunnskap om konsekvensene som kan oppstå ved å kaste tomgods og søppel i naturen. Under innspillingen av kampanjefilmen snakket vi med bonde Lars Kristian Grøndahl, som fortalte om kollegaer som har opplevd å miste kyr til kvast, og frykten for at dette skal skje ham.


Gir tusenvis av dødsfall
Så mange som 4267 kyr mistet livet til kvast mellom 2018 og 2020, viser tall fra Dyrevernalliansen. Og over 6000 melkekyr viste symptomer og ble syke, eller døde fra 2013 til 2017, viser en undersøkelse fra TINE.

Synderne? Folk på farten.
Nå som vi er tilbake til den «normale hverdagen» etter år med pandemi, er vi også mer i bevegelse og ut av døra. 2020 og 2021 var krevende for de aller fleste, men disse årene var også eksepsjonelt sterke pante-år. Disse vanene håper vi å dra med oss videre, derfor presenterer vi nok et insentiv til å pante, gjennom kampanjen «Pant for dyra».

Kampanjen skal minne alle om at ingenting skal kastes i naturen. Spesielt ikke flasker og bokser, som kan leveres tilbake og få nytt liv. Flasker og bokser kan returneres til et hvilket som helst sted som selger de. Enten det er nærbutikken eller kiosker. Er du på farten, langt unna dagligvarebutikker, kan du også levere panten ved nærmeste bensinstasjon. De er pålagt å ta imot flasker og bokser, selv om de ikke har en panteautomat.

Les også