Rydder strender for avfall

Den 9. mai samles 20 000 frivillige strandryddere til Strandryddedagen i regi av Hold Norge Rent. Ambisjonen er å rydde vekk 200 tonn søppel fra strendene før sommeren kommer. Som hovedmedlem vil Infinitum oppfordre alle til å bli med på den nasjonale vårdugnaden.
Bilde til Rydder strender for avfall

– Vi er glade for å være et av de første medlemmene i Hold Norge Rent. Vi har hatt et sterkt engasjement for miljøet siden vår oppstart i 1999, og det er naturlig for oss å være en del av denne dugnaden. Nå håper vi flere vil bli med, sier direktør for informasjon og marked, Randi Haavik Varberg.

Det var organisasjonen Avfall Norge som i 2011 tok initiativ til Hold Norge Rent-kampanjen. I 2014 ble prosjektet en selvstendig medlemsorganisasjon, med ambisjon om å rydde Norge fri for søppel.

Attraktivt avfall

I 2014 utgjorde drikkeflasker 5,67 % av mengden innsamlet og registrert avfall etter dugnaden på strandryddedagen. Gode sommersesonger fører til et høyt konsum av drikkevarer, og de frivillige finner både tomme flasker og bokser langs strandlinjen.

– Som gjenvinningsselskap setter vi stor pris på innbyggere som sammen går ut og aktivt tar et tak mot forsøpling i sitt nærmiljø. Vi vet at tomme drikkeflasker er en del av forsøplingsproblemet. Plastflasker du finner i naturen, bør du alltid ta med deg hjem og pante, forteller Haavik Varberg.

Kampanjeleder i Hold Norge Rent, Mali Hole Skogen, tror drikkeflaskene er lettere å oppdage på stranden enn andre typer avfall, og at det forklarer antallet flasker som samles inn under dugnaden.

– Vi ser at flasker er en "attraktiv” søppeltype for de frivillige som rydder strendene, siden det er pant på de fleste typer drikke. Det gir dobbel gevinst for våre ryddere som både gjør noe fint for miljøet, og får pantekrona tilbake, sier Mali Hole Skogen, kampanjeleder i Hold Norge Rent.

Forsøpling gjelder alle

For styreleder i Hold Norge Rent, Nancy A. Strand, er det viktig at tiltakene får frem at forsøpling er et alvorlig miljøproblem. Mye av avfallet inneholder miljøgifter som kan gjøre stor skade på naturen.

– Jeg pleier å kalle søppel som ligger i friområder, og som man ikke kjenner kilden til, for herreløst avfall. Det er avfall hele samfunnet må ta ansvar for å samle inn. Derfor har vi satt oss en hårete visjon om at alle deler av samfunnet skal stille seg bak Hold Norge Rent, opplyser Strand.

– Jeg er selv veldig glad for at Infinitum er hovedmedlem i Hold Norge Rent. For samtidig som vi er opptatt av å få ryddet bort søppelet gjennom våre initiativer, er vi også opptatt av å få frem at forsøpling er et alvorlig miljøproblem. Da hjelper å ha med gjenvinningsekspertene på laget, sier Hole Skogen.

Både offentlige aktører og privat næringsliv oppmuntres til å bli medlemmer av Hold Norge Rent. Organisasjonen har ingen medlemsgrense, og krever ikke at aktører har erfaring med miljøaktiviteter. Som medlem av Hold Norge Rent er du med og bidrar til:

  • Frivillige ryddeaksjoner over hele landet
  • Opprydding av farlig avfall i naturen, langs strender og på havbunnen
  • Holdningskampanjer mot forsøpling
  • Et økt samfunnsengasjement i kampen mot forsøpling

– Ved å være med på å holde Norge rent bidrar du til å bekjempe et alvorlig og hurtigvoksende miljøproblem. Innsatsen vil inspirere andre, og slik kan vi bekjempe dette sammen, avslutter Randi Haavik Varberg.