Pant fra flypassasjerer styrker beredskapen til Røde Kors

Koronapandemien satte en stopper for Malvik Røde Kors’ innsamling av flasker på Trondheim lufthavn. Nå er de i gang igjen og håper reiseglade trøndere husker på å levere panten sin før sikkerhetskontrollen i sommer.
Bilde til Pant fra flypassasjerer styrker beredskapen til Røde Kors
Når du putter tomme flasker og bokser her på Trondheim Lufthavn går pengene til Malvik Røde Kors og lokale idrettslag. Foto: Malvik Røde Kors.

Malvik Røde Kors har hatt en avtale med Avinor i nesten ti år, der de får flasker og bokser som kastes i pantebeholderne rundt om på Trondheim lufthavn.   

– I snitt har vi gjennom disse årene fått inn pant tilsvarende rundt 350 000 kroner i året, men under koronapandemien stoppet det opp. Nesten ingen reiste og hadde behov for å levere inn flasker, så innsamlingen ble satt på pause. På nyåret i år kom vi i gang igjen og det er vi veldig glade for. Pantepengene er utrolig viktige for driften vår, sier leder Jan Erik Bjorøy i Malvik Røde Kors.

Har finansiert korpsbiler
Penger fra panten på Trondheim lufthavn har blant annet finansiert deler av kostnaden for bilene hjelpekorpset bruker. I tillegg har pengene vært brukt til kursing og opplæring av frivillige og oppgradering av utstyret til hjelpekorpset.

– På denne måten har pantepengene bidratt til å styrke beredskapen vår, sier Bjorøy.

Av de i snitt 350 000 kronene i året, går rundt en tredjedel til Malvik Røde Kors. En tredjedel går til å dekke utgifter i forbindelse med sortering av panten og en tredjedel går til idrettslag og skoleklasser.

– Tre dager i uka henter vi pant fra Trondheim lufthavn, som vi kjører til et lokale vi leier. Der kommer ungdommer fra idrettslag og skoleklasser, som hjelper oss med å sortere panten. Ungdommene jobber på provisjon og jeg er imponert over innsatsen deres. De jobber på dugnad for å få penger til en skoletur eller til idrettslaget sitt. Så når du kaster flaska di i flaskebeholderne på Værnes, støtter du både Røde Kors og lokale idrettslag, forklarer Bjorøy.

Håper på mer pant i sommer
Nå er panteinnsamlingen i gang igjen, men så langt har antall flasker og bokser som leveres i pantebeholderne på Trondheim lufthavn vært betydelig lavere sammenlignet med før pandemien.

– Jeg vil tro at det endrer seg i sommer, når folk begynner å reise mer igjen. Avinor har laget et godt system med tre beholdere rett ved sikkerhetskontrollen, der den ene er for pant og den er merket med Røde Kors-logoen. Vi håper flest mulig trøndere vil støtte oss med panten sin neste gang de skal ut og fly, sier lederen i Malvik Røde Kors.

– Det er flott at Avinor i Trondheim er opptatt av at pant samles inn. Vi er glade for at det aller meste leveres i beholdere for pant utenfor sikkerhetskontrollen. På denne måten blir mest mulig resirkulert og gjort om til nye produkter, samtidig som panten kommer Røde Kors til gode, sier kommunikasjonsdirektør Randi Haavik Varberg i panteselskapet Infinitum.