Pant blir pensum

– Barn og unge er opptatt av å ta hensyn til klima og miljø. Gjennom å få det inn i skolen kan vi bidra til å skape gode pantevaner tidlig, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum.
Bilde til Pant blir pensum

Infinitum har i samarbeid med LOOP og NRK Skole laget et undervisningsopplegg om verdien av panting. Undervisningsopplegget heter «Pant for naturen».

LOOP er en stiftelse som jobber for å få folk til å kildesortere mer og kaste mindre. LOOP Miljøskole utarbeider gratis undervisningsressurser for skoler og barnehager, i tråd med gjeldende læreplaner. Målet er å gi barn og unge et bevisst forhold til hvor mye ressurser og klimagassutslipp som går med for å lage tingene de bruker og har rundt seg. Fra ting produseres til det blir til avfall.

Filmer om bærekraftig utvikling
«Pant for naturen» ble lansert i januar 2021 og er en av NRK Skole og LOOPs nyeste undervisningsfilmer om bærekraftig utvikling.

– Når vi setter verdi på flaska, så skjønner vi at det er en ressurs, og noe vi må gi tilbake. Vi har bare kjøpt det som er inni flaska, men selve flaska, den har vi lånt – og den må vi levere tilbake igjen, sier Simen Knudsen fra Nordic Ocean Watch i filmen. Han og organisasjonen Nordic Ocean Watch, er brennende engasjert i utfordringene med plastforsøpling, spesielt i havet.

– Spennende og dynamisk undervisningsopplegg
Undervisningsopplegget er laget for 8.-10.klasse og VG1 og VG2. Det knytter seg til kompetansemål i geografi, naturfag og samfunnsfag.

– Det er helt topp at barn og unge kan lære om pantesystemet tidlig, og det er et spennende og dynamisk undervisningsopplegg som legger opp til kritisk tenkning og nyskaping. Engasjementet rundt særlig plast i havet er stort hos de unge, og det er supert å få det litt mer formelt inn i skolesystemet, sier Randi Haavik Varberg.