Pangstart for resirkulerbare festivalglass

Bergen Live er de første i Norge til å bruke resirkulerbare plastglass i Infinitums panteordning. Festivalglassene fikk en pangstart med Bigbang på Bergen Lives første utekonsert på to år.
Bilde til Pangstart for resirkulerbare festivalglass
De resirkulerbare festivalglassene var populære på Bergen Lives første utekonserter i juni. Foto: Bergen Live.

– Det er grådig gøy å være først i Norge til å bruke disse glassene. Regnestykket til Bryggeriforeningen viser at denne løsningen har det laveste CO2-avtrykket, sammenlignet med alternativene, sier Ole-Morten Algerøy, i Bergen Live.

Drikkeglass av plast har vært en miljøutfordring for norske konsertarrangører. Plastglassene forsøpler festivalområdene, og etter bruk har det verdifulle plastmaterialet mange steder blitt brent som søppel. I 2019 tok Hansa Borg Bryggerier initiativ til et samarbeidsprosjekt i bransjen for å finne en bærekraftig løsning for festivalglass i Norge.

– Analysene viser at resirkulerte plastglass belaster miljøet mye mindre enn alternativene. Dette er den mest bærekraftige løsningen, sier Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum. Med det nye resirkuleringsanlegget til Infinitum og Veolia på Heia utenfor Oslo, som nylig ble åpnet, vil alle flasker og festivalkrus som samles inn av Infinitum også resirkuleres i Norge.

Fra kompostering til resirkulering

Bergen Live forteller at publikum er engasjerte og flinke til å sortere glassene riktig. Generelt jobber Bergen Live med å få ned mengden restavfall på sine arrangementer. Den forrige løsningen de brukte på drikkeglass var i bioplast som ble kompostert.

– Kompostering er vel og bra, men vi synes det er bedre at plasten får nytt liv. Vi er fornøyde med å ha faset ut den andre løsningen, forteller Ole.

Bergen Live har nå hatt en serie med utekonserter, og har neste runde i august. Snart kan gå de forhåpentligvis gå tilbake til normal drift med fulle konsertarenaer.

Minst mulig klimafotavtrykk

– Vi har vanligvis et stort volum på både mat og drikke, og tilhørende emballasje. I 2019 hadde vi omtrent 250 000 besøkende på våre arrangementer. Det sier seg selv at det etterlater et fotavtrykk. Vi jobber hardt for at våre arrangementer skal ha minst mulig påvirkning på klima og miljø. De nye glassene er en god, praktisk og enkel løsning, som jeg tror veldig mange arrangører kommer til å ta i bruk, sier Algerøy.

Egentlig skulle festivalglassene rulles ut i fjor sommer, men på grunn av korona var det få arrangementer, og det ble utsatt et år. Infinitum er nå glade for å være i gang.

– Det er kjempegøy at arrangørene er ivrige etter å få bruke resirkulerbare festivalgass. Det er et kjempestort potensial for å få gjenbrukt mye mer plast enn før. Ved å gjenbruke glassene til nye glass og flasker så reduserer vi mengden plast vi trenger til å selge like mye drikke. Det gir en betydelig ressurs og miljøgevinst, sier Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum.