– Materialene bør holdes i sirkelen

Å dyrke de rene materialstrømmene er det viktigste nå, ifølge plastekspert Naveen Singh.
Bilde til – Materialene bør holdes i sirkelen
PLASTEKSPERT: Naveen Singh i Norner mener at plastflaskene bør bli til nye plastflasker, og ikke andre produkter.

Naveen Singh har doktorgrad i plast, og jobber i Norner som seniorforsker. Selskapet er ledende på forskning og utvikling på polymerer (plast) og hjelper Infinitum å gjøre resirkuleringsprosessen for plastflasker så god som mulig.

– Det aller viktigste vi kan gjøre nå, er å sørge for å gjøre sirkelen så effektiv som mulig, og passe på at materialer ikke forsvinner ut, sier han.

Kvaliteten blir dårligere
Han forteller om utfordringene som oppstår når vi mister materialer ut av verdikjeden:
– Med en gang materialer forsvinner ut av en velfungerende sirkel blir det «downcycling», materialene og kvaliteten blir dårligere. Et godt eksempel er når plastflasker blir resirkulert til klær. Mange klær er laget av forskjellige typer fiber, blant annet polyester. Polyester er samme type plast som vi har i plastflasker. Men når materialene endres for å kunne brukes i klær, forringes kvaliteten, og det er ikke noe system for å resirkulere klærne på nytt, sier han.Eksempelet med klær er høyst relevant, siden mange klesprodusenter reklamerer med at klærne deres er laget av 100 prosent resirkulert plast. Men foreløpig stopper sirkelen der.

Rene strømmer
– Det er teoretisk mulig å lage resirkuleringssystemer for klær også. Den største utfordringen er at klær veldig ofte lages av en miks av fibre, som er nesten umulig å skille fra hverandre. Hvis vi hadde hatt en genser av 100 prosent polyester, ville det vært lettere å lage et system for resirkulering. Det er noe av det som fungerer så godt hos Infinitum, at man klarer å skille de ulike materialene fra hverandre, slik at vi får rene strømmer. En plastflaske har plast i selve flasken, og etikett, lim og kork. Dette sorteres på anlegget til Infinitum, og resirkuleres i hver sin strøm, sier han.

Resirkulerte plastflasker kan også brukes i andre produkter, som bildekk og vaskemaskintromler. Singh forteller at når et selskap lager en annen type produkt av resirkulerte plastflasker, og sier at det er bærekraftig, er det ren grønnvasking.
– Det gir ikke mindre belastning på miljøet, og er heller ikke sirkulærøkonomi, fordi man ikke kan bruke materialene på nytt etter endt levetid. Da har man kastet bort en sjanse til å bruke plasten på ny igjen mange ganger, som vi kan med plastflasker, sier han.

– Vi må resirkulere så mye som mulig. I en ideell verden skulle bare de som har et velfungerende system for resirkulering av egne produkter, fått lov til å kjøpe og bruke resirkulert plast, mener Singh.
– Slik det er nå, får en god del selskaper dekket sitt behov for å fremstå bærekraftig, kanskje i stedet for å jobbe med løsninger for å resirkulere egne produkter, sier han. Konsekvensene av at andre aktører bruker resirkulerte plastflasker i sine produkter, går også ut over Infinitum.

– Når plastmaterialet tas ut av verdikjeden til Infinitum, må det kompenseres for ved å hente inn helt ny, ubrukt plast. I stedet for at den samme plasten kunne vært brukt gang på gang i nye plastflasker. Vi må jobbe med å dyrke de rene strømmene, og jobbe for å gjøre dem enda bedre, slik at vi kan resirkulere så mye som mulig, så mange ganger som mulig, sier han.

Les også