Lærer av Norge: Irland innfører pantesystem

Irland lager nå et pantesystem basert på Infinitums modell. Delegasjoner fra hele verden besøker Infinitum for å lære om det norske pantesystemet.
Bilde til Lærer av Norge: Irland innfører pantesystem
– Vi har tatt med oss kjerneprinsippene og forretningsmodellen fra Infinitum, som har lagt grunnlaget for vårt system, forteller Tony O´Sullivan i DRSI. Foto: Katrine Lunke.

– Vi har stor pågang fra andre land som ønsker å komme på besøk, og det er veldig motiverende at pantesystemet vekker internasjonal interesse, sier Kjell Olav Maldum, leder for panteselskapet Infinitum.

"Best practice"
Et av landene som har latt seg inspirere er Irland. Representanter derfra kom på besøk for første gang i 2018, og de er nå godt i gang med implementering av et pantesystem. EUs plastdirektiv pålegger medlemslandene å ha en innsamling på 90 prosent på plastflasker innen 2029, slik Norge har hatt i mange år allerede, og dette får fart på omstillingen.

– For å få en så høy innsamlingsprosent som EU krever, er pantesystemet den eneste løsningen. Da vi, for noen år siden, begynte å se oss om etter «best practice» og vellykkede løsninger, kom vi raskt i kontakt med Infinitum. De er verdensledende på pant, sier Tony O’Sullivan i Repak.

Han er prosjektleder for det nye pantesystemet i Irland, og forteller at de i mange år har planlagt innføring av et slikt system, men at de nå er kommet så langt at det er satt en lanseringsdato: 1. februar 2024.

– Vi har opprettet et eget selskap, som ligner veldig på Infinitum. Dette heter DRSI (Deposit Return Scheme Ireland). Nå jobber vi med interessentene, produsenter og forhandlere, for å forberede dem på systemet som kommer, forteller han.

Bred støtte
– Ingen pantesystemer er helt identiske, fordi ulike land har ulike forutsetninger. Men vi har tatt med oss kjerneprinsippene og forretningsmodellen fra Infinitum, som har lagt grunnlaget for vårt system, forteller Tony.

Han forteller også at noe av det som kan bli utfordrende er å få forhandlerne (dagligvarekjedene, butikkene) og befolkningen til å forstå at investeringene i panteautomater og infrastruktur er nødvendig for innsamling og at flaskene og boksene skal bli resirkulert. Dessuten må forbrukerne forstå at panten ikke er en prisøkning, men en sum de får igjen når de panter. Han sier også at alle bør forstå at drikkevareemballasje er for verdifullt til å gå i søpla, og derfor håndtere dem slik ved å levere tilbake for resirkulering.

­– Den brede støtten for, og forståelsen av fordelene med innføring av et pantesystem vil veie tungt mot den eventuelle motstanden. Denne forståelsen vil sørge for en vellykket innføring av pantesystemet, sier O’Sullivan.

– Jeg syns det er utrolig fint at det vi gjør i Infinitum kan hjelpe andre land til å innføre pantesystemer, slik at vi sørger for å samle inn alt av tomme flasker og bokser til resirkulering. Det er en enkel handling som betyr mye for klimaet, sier Maldum.