Vellykket pantesatsendring

– Overgangen til nye pantesatser ble særdeles vellykket. Vi må takke Infinitum for at de involverte alle i hele pantekjeden i prosessen. Det sier Gunnar Gravalid fra Norgesgruppen, som deltok i Infinitums prosjekt «Panteøkning».
Bilde til Vellykket pantesatsendring

I januar 2017 tok Infinitum initiativ til å starte et prosjekt som skulle følge opp myndighetenes arbeid for å øke pantesatsene. Målet var å innføre en god overgangsløsning når Klima- og miljødepartementet vedtok økningen.

– Det er krevende å bytte all panteemballasje i løpet av så kort tid. Ingen har gjort dette siden 90-tallet, da halvliterne fortsatt var på glassflasker og det ikke fantes strekkoder og datasystemer. Så dette var på mange måter et nybrottsverk, sier Leif Eliassen, produktansvarlig i Aas Bryggeri og deltaker i Infinitums prosjektgruppe.

Deltakerne i prosjektet kom fra de store kjedene, et utvalg av større og mindre produsenter i tillegg til Tradesolution og Infinitum. Tradesolution er en felles varedatabase der produsentene leverer strekkoder og bestillingsnummer som kjedene benytter når de bestiller.

Nye og gamle satser samtidig
Prosjektgruppen utredet ulike alternativer. Anbefalingen ble en overgangsperiode som tillot produsentene å bruke opp eksisterende emballasje, samtidig som 80 prosent av enhetsvolumet skulle merkes om med ny strekkode og nye pantemerker i løpet av perioden.

– Det som var viktig for å få til en smidig overgang, var at de store leverandørene tok ansvar for å flytte over produktene med høyt volum så fort som mulig. Fordi disse også har høy omløpshastighet kunne det gå fort. Samtidig var Infinitum opptatt av at kantsortimentet, produkter som er mer spesielle og har lang omløpstid, ikke hadde samme prioritet. Hovedpoenget var at vi så overgangen på 80 prosent forholdsvis kjapt, sier Eliassen.

Fra 1. september 2018 måtte imidlertid alle produkter ha pantemerke med to eller tre kroner. Emballasje med gamle pantesatser kunne man finne i hyllene en stund etterpå, men ved å endre strekkodene unngikk man at forbrukerne betalte for mye eller fikk tilbake feil pantebeløp.

Samlet bransjen
Et slikt prosjekt har samlet aktører, som til vanlig er konkurrenter, om et felles mål. I evalueringen av prosjektet viser deltakerne til at uheldige konsekvenser ble unngått fordi løsningene ble diskutert i forkant. Involveringen sørget for den nødvendige gjennomføringsviljen hos alle parter.

– Frykten var jo at en fil med ny strekkode ikke kom til rett tid slik at vi ikke fikk solgt varene, eller at panteautomaten ikke vil ta imot panten. Det skjedde ikke. Infinitum la opp til en god gjennomføringsmodell, og med en stor innsats fra aktørene gikk dette over all forventning. I lys av stort varevolum og høy omløpshastighet, kan vi se tilbake på en svært vellykket gjennomføring, avslutter Gravalid.

Les også