Universitetet i Aveiro 1
Universitetet i Aveiro 1

Universitet i Portugal tester pantesystem

Portugal har som mål å innføre en nasjonal ordning for pant i 2022. I høst starter et pilotprosjekt med pantesystem på Universitetet i Aveiro, og Infinitum er universitets samarbeidspartner.

I sommer signerte Universitetet i Aveiro i Portugal og Portugals generalsekretær for miljø en finansieringsavtale for et pilotprosjekt med pantesystem. Universitetet tildeles nesten én million euro i støtte, og 85 prosent av støtten kommer fra EØS-midlenes miljøprogram.

På Universitetet i Aveiro skal det etableres et system lignende panteordningen i Norge. De 13 000 studentene og nesten 2 000 ansatte skal få refundert et beløp for hver flaske og boks de leverer tilbake.

Samarbeid med Infinitum
Under gjennomføring av prosjektet skal Universitetet i Aveiro samarbeide med Infinitum. Infinitum skal bidra til å etablere et refusjonssystem tilpasset Portugal.

– De siste årene har vi ved flere anledninger fått besøk fra Portugal. I fjor besøkte både politikere og fagfolk oss for å lære om det norske pantesystemet. Vi ser fram til å samarbeide med Portugal og dele vår innsikt og kunnskap om hvordan man bygger et effektivt pantesystem, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

Pilotprosjektet på Universitetet i Aveiro er ett av flere pilotprosjekter i Portugal. Konsekvensanalyser fra prosjektene skal brukes i forberedelsene til et nasjonalt pantesystem som Portugal planlegger å innføre i 2022.

Foto: Universitetet i Aveiro.

Universitet i Portugal tester pantesystem

Portugal har som mål å innføre en nasjonal ordning for pant i 2022. I høst starter et pilotprosjekt med pantesystem på Universitetet i Aveiro, og Infinitum er universitets samarbeidspartner.

I sommer signerte Universitetet i Aveiro i Portugal og Portugals generalsekretær for miljø en finansieringsavtale for et pilotprosjekt med pantesystem. Universitetet tildeles nesten én million euro i støtte, og 85 prosent av støtten kommer fra EØS-midlenes miljøprogram.

På Universitetet i Aveiro skal det etableres et system lignende panteordningen i Norge. De 13 000 studentene og nesten 2 000 ansatte skal få refundert et beløp for hver flaske og boks de leverer tilbake.

Samarbeid med Infinitum
Under gjennomføring av prosjektet skal Universitetet i Aveiro samarbeide med Infinitum. Infinitum skal bidra til å etablere et refusjonssystem tilpasset Portugal.

– De siste årene har vi ved flere anledninger fått besøk fra Portugal. I fjor besøkte både politikere og fagfolk oss for å lære om det norske pantesystemet. Vi ser fram til å samarbeide med Portugal og dele vår innsikt og kunnskap om hvordan man bygger et effektivt pantesystem, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

Pilotprosjektet på Universitetet i Aveiro er ett av flere pilotprosjekter i Portugal. Konsekvensanalyser fra prosjektene skal brukes i forberedelsene til et nasjonalt pantesystem som Portugal planlegger å innføre i 2022.

Foto: Universitetet i Aveiro.