Kjell Olav Maldum - adm dir i Infinitum (Foto - Katrine Lunke) (1)
Kjell Olav Maldum - adm dir i Infinitum (Foto - Katrine Lunke) (1)

Stengt grense ga panterekord

Stopp i svenskehandelen har vært bra for miljøet. Hele 92 prosent av alle bokser og flasker er pantet så lang i år. Nå ber Infinitum politikerne om å endre grunnavgiften.

– Koronastengte grenser førte til at de fleste bokser og flasker som ble tømt i Norge var norske, og kunne pantes. Det bidro til at flere pantet alt, og til at den totale panteandelen til og med august økte til hele 93 prosent for bokser og 91 prosent for flasker, mot 90 prosent i samme periode i fjor, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i panteselskapet Infinitum.

Grensestengingen gir et bilde av hvor mye øl og brus som vanligvis kjøpes i nabolandene. Ifølge tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD) ble det solgt nesten 63 millioner liter mer drikkevarer i Norge i perioden juni-august i år enn i samme periode i fjor. Bransjen forklarer det med stopp i grensehandelen.

– Tallene viser at politikerne må revurdere avgiftsmodellen. Alle bokser og flasker har en grunnavgift på 1,23 som bidrar til at drikkevarene i Norge blir dyrere enn i Sverige. Avgiften gir staten inntekter, men svekker samtidig norsk handel, skatteinntekter og miljøet. Vi foreslår en endring av denne avgiften, slik at den reduseres når bryggeriene bruker bokser og flasker av resirkulert materiale, sier pantesjefen. 

– Materialavgiften, som er en gradert grunnavgift, vil stimulere til sirkulær ombruk av materialer og øke pantegraden. Kombinert med effekten for varehandelen bør dette være nok til at politikerne nå endrer avgiften, sier Kjell Olav Maldum.

Panterekorden ble også omtalt i P4-nyhetene.

Stengt grense ga panterekord

Stopp i svenskehandelen har vært bra for miljøet. Hele 92 prosent av alle bokser og flasker er pantet så lang i år. Nå ber Infinitum politikerne om å endre grunnavgiften.

– Koronastengte grenser førte til at de fleste bokser og flasker som ble tømt i Norge var norske, og kunne pantes. Det bidro til at flere pantet alt, og til at den totale panteandelen til og med august økte til hele 93 prosent for bokser og 91 prosent for flasker, mot 90 prosent i samme periode i fjor, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i panteselskapet Infinitum.

Grensestengingen gir et bilde av hvor mye øl og brus som vanligvis kjøpes i nabolandene. Ifølge tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD) ble det solgt nesten 63 millioner liter mer drikkevarer i Norge i perioden juni-august i år enn i samme periode i fjor. Bransjen forklarer det med stopp i grensehandelen.

– Tallene viser at politikerne må revurdere avgiftsmodellen. Alle bokser og flasker har en grunnavgift på 1,23 som bidrar til at drikkevarene i Norge blir dyrere enn i Sverige. Avgiften gir staten inntekter, men svekker samtidig norsk handel, skatteinntekter og miljøet. Vi foreslår en endring av denne avgiften, slik at den reduseres når bryggeriene bruker bokser og flasker av resirkulert materiale, sier pantesjefen. 

– Materialavgiften, som er en gradert grunnavgift, vil stimulere til sirkulær ombruk av materialer og øke pantegraden. Kombinert med effekten for varehandelen bør dette være nok til at politikerne nå endrer avgiften, sier Kjell Olav Maldum.

Panterekorden ble også omtalt i P4-nyhetene.