Skjermbilde 2020-10-20 kl. 10.41.51
Skjermbilde 2020-10-20 kl. 10.41.51

Ringnes tar tak mot plast

Som en del av «Det store plastløftet» oppsøker Ringnes aktører som jobber aktivt for riktig bruk av plast. Infinitum er blant dem Ringnes har besøkt.

Bruk og behandling av plast blir sett på som en av vår tids største utfordringer, men de beste løsningene er ikke like kjent, mener Ringnes. Gjennom «Det store plastløftet» vil de belyse løsningene, og de besøkte Infinitums anlegg på Heia for å få vite mer om hva som skjer der fremover.

– I dag sender vi plasten vår til Sverige og Tyskland for resirkulering. Nå bygger vi topp moderne resirkuleringsanlegg, og da vil vi resirkulere alle panteflasker i Norge. Det gjør det enklere for produsentene å bruke plastmaterialet fra norske panteflasker tilbake i nye flasker, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

Infinitum er glad for å se at flere produsenter allerede bruker opp mot 100 prosent resirkulert materiale i enkelte av sine produkter.

– Man går aktivt ut og setter seg ambisiøse mål og går i forkant av de målene EU har satt. EU snakker om 90 % innsamling og minst 30 prosent resirkulert materiale i all emballasje før 2030. Infinitum nådde målet om 90 % pantegrad i 2019, og nå ser vi at produsentene allerede i disse dager går over EUs mål om 30 % andel resirkulert materiale i flaskene. Det er veldig positivt, sier Maldum.

Se hele omvisningen på anlegget og hele intervjuet med Kjell Olav Maldum i videoen under. Innslaget begynner etter 15.08 minutter .

Ringnes tar tak mot plast

Som en del av «Det store plastløftet» oppsøker Ringnes aktører som jobber aktivt for riktig bruk av plast. Infinitum er blant dem Ringnes har besøkt.

Bruk og behandling av plast blir sett på som en av vår tids største utfordringer, men de beste løsningene er ikke like kjent, mener Ringnes. Gjennom «Det store plastløftet» vil de belyse løsningene, og de besøkte Infinitums anlegg på Heia for å få vite mer om hva som skjer der fremover.

– I dag sender vi plasten vår til Sverige og Tyskland for resirkulering. Nå bygger vi topp moderne resirkuleringsanlegg, og da vil vi resirkulere alle panteflasker i Norge. Det gjør det enklere for produsentene å bruke plastmaterialet fra norske panteflasker tilbake i nye flasker, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

Infinitum er glad for å se at flere produsenter allerede bruker opp mot 100 prosent resirkulert materiale i enkelte av sine produkter.

– Man går aktivt ut og setter seg ambisiøse mål og går i forkant av de målene EU har satt. EU snakker om 90 % innsamling og minst 30 prosent resirkulert materiale i all emballasje før 2030. Infinitum nådde målet om 90 % pantegrad i 2019, og nå ser vi at produsentene allerede i disse dager går over EUs mål om 30 % andel resirkulert materiale i flaskene. Det er veldig positivt, sier Maldum.

Se hele omvisningen på anlegget og hele intervjuet med Kjell Olav Maldum i videoen under. Innslaget begynner etter 15.08 minutter .