– Pantesystemet fungerer

– 90 prosent av flaskene vi samler inn på stranda i Hoddevik kommer fra andre land. Det betyr at det norske pantesystemet fungerer, sier Simen Knudsen, leder av Nordic Ocean Watch og Infinitum Movement-ambassadør.

Knudsen holdt innlegg under Infinitums markering av økte pantesatser. Han fortalte om Hoddevik på Stad, en eksperimenteringslab for Nordic Ocean Watch. Med hjelp fra både fastboende og ferierende blir all søppel og plast som kommer inn på stranda plukket nesten daglig. Plasten blir tatt med til en ombygd låve, der Nordic Ocean Watch sorterer og registrerer den.

Bekjemper avfall med kunnskap

– Låven er vårt havrenovasjonssenter. For å møte plastproblematikken trenger vi mer kunnskap. Derfor registrerer Nordic Ocean Watch data, og lagrer all plasten vi samler i låvens silo, fortalte Simen Knudsen.

Plastinnsamlingen på Stad har pågått siden 2014. Blant avfallet som samles inn dukker det ofte opp utenlandske plastflasker.

– Når vi sorterer ser vi at 90 prosent av plastflaskene som skylles i land er utenlandske, som oftest britiske. Dette viser at Norges pantesystem fungerer, og holder plast i en lukket sirkel, sa Knudsen.

Etter at pantesatsene ble satt opp til 2 og 3 kroner tror Infinitum at antall bokser og flasker som pantes vil øke fra 88 til over 90 prosent. Da vil enda færre norske flasker ende opp på stranda på Stad.

– Pantesystemet fungerer

– 90 prosent av flaskene vi samler inn på stranda i Hoddevik kommer fra andre land. Det betyr at det norske pantesystemet fungerer, sier Simen Knudsen, leder av Nordic Ocean Watch og Infinitum Movement-ambassadør.

Knudsen holdt innlegg under Infinitums markering av økte pantesatser. Han fortalte om Hoddevik på Stad, en eksperimenteringslab for Nordic Ocean Watch. Med hjelp fra både fastboende og ferierende blir all søppel og plast som kommer inn på stranda plukket nesten daglig. Plasten blir tatt med til en ombygd låve, der Nordic Ocean Watch sorterer og registrerer den.

Bekjemper avfall med kunnskap

– Låven er vårt havrenovasjonssenter. For å møte plastproblematikken trenger vi mer kunnskap. Derfor registrerer Nordic Ocean Watch data, og lagrer all plasten vi samler i låvens silo, fortalte Simen Knudsen.

Plastinnsamlingen på Stad har pågått siden 2014. Blant avfallet som samles inn dukker det ofte opp utenlandske plastflasker.

– Når vi sorterer ser vi at 90 prosent av plastflaskene som skylles i land er utenlandske, som oftest britiske. Dette viser at Norges pantesystem fungerer, og holder plast i en lukket sirkel, sa Knudsen.

Etter at pantesatsene ble satt opp til 2 og 3 kroner tror Infinitum at antall bokser og flasker som pantes vil øke fra 88 til over 90 prosent. Da vil enda færre norske flasker ende opp på stranda på Stad.