Energidrikken Red Bull pantes
Energidrikken Red Bull pantes

Pantehopp for ungdomsdrikk

Panteandelen for bokser med energidrikk økte med 12 prosent fra 2018 til 2019. Årsaken er økt pantesats og økt miljøbevissthet blant unge, mener Infinitum.

I Norge er vi verdensmestre i panting, og ni av ti flasker og bokser pantes. For bokser med energidrikk har panteandelen imidlertid vært lavere. Bare 69 prosent ble pantet i 2018, og panteselskapet Infinitum mener dette skyldes at energidrikken i stor grad drikkes av unge på farten.

Tallene for 2019 viser en gledelig øking på nesten 12 prosent, slik at hele 77 prosent av boksene ble pantet.

– Vi er svært glade for at flere energidrikkbokser kommer tilbake. Aluminium er et etterspurt materiale, og alt resirkuleres. Det betyr mye spart energi og reduserte CO2-utslipp, sier Randi Haavik Varberg, som er direktør for informasjon og marked i Infinitum.

Hun ser tre grunner til panteøkningen.

– Dette er nok en kombinasjon av økt miljøbevissthet blant unge, kommunikasjon fra Infinitum, og økning i pantesatsene. Infinitum har spisset sin kommunikasjon mot nettopp denne målgruppen og på-farten-segmentet. Panten på små bokser økte fra en til to kroner høsten 2018. Sammen gir disse tre faktorene en veldig hyggelig vekst, sier Varberg.

Totalt 75,8 millioner energidrikk-bokser ble pantet i 2019. Disse utgjorde 1050 tonn med aluminium, som nå er resirkulert.

Pantehopp for ungdomsdrikk

Panteandelen for bokser med energidrikk økte med 12 prosent fra 2018 til 2019. Årsaken er økt pantesats og økt miljøbevissthet blant unge, mener Infinitum.

I Norge er vi verdensmestre i panting, og ni av ti flasker og bokser pantes. For bokser med energidrikk har panteandelen imidlertid vært lavere. Bare 69 prosent ble pantet i 2018, og panteselskapet Infinitum mener dette skyldes at energidrikken i stor grad drikkes av unge på farten.

Tallene for 2019 viser en gledelig øking på nesten 12 prosent, slik at hele 77 prosent av boksene ble pantet.

– Vi er svært glade for at flere energidrikkbokser kommer tilbake. Aluminium er et etterspurt materiale, og alt resirkuleres. Det betyr mye spart energi og reduserte CO2-utslipp, sier Randi Haavik Varberg, som er direktør for informasjon og marked i Infinitum.

Hun ser tre grunner til panteøkningen.

– Dette er nok en kombinasjon av økt miljøbevissthet blant unge, kommunikasjon fra Infinitum, og økning i pantesatsene. Infinitum har spisset sin kommunikasjon mot nettopp denne målgruppen og på-farten-segmentet. Panten på små bokser økte fra en til to kroner høsten 2018. Sammen gir disse tre faktorene en veldig hyggelig vekst, sier Varberg.

Totalt 75,8 millioner energidrikk-bokser ble pantet i 2019. Disse utgjorde 1050 tonn med aluminium, som nå er resirkulert.