Stompreud.009
Stompreud.009

En enkel og viktig inntektskilde

Pantepenger er viktige inntekter for mange frivillige lag og foreninger. Organisasjoner som samler pant, trenger ikke gå i butikken. De kan bare kontakte Infinitum, så blir pantegodset hentet.
Foto: 1. Sandnes Speidergruppe

Over 90 prosent av alle norske bokser og flasker pantes. Det meste pantes gjennom panteautomatene i dagligvarebutikker, men frivillige lag og foreninger gjør også en betydelig innsats med å samle inn pant. Denne panten sendes direkte til ett av panteselskapet Infinitums tre anlegg. 

– Vi setter stor pris på at mange frivillige organisasjoner hjelper oss med å samle inn pant og samtidig gjør en viktig innsats for miljøet. For mange frivillige lag og foreninger er dette en god måte å tjene inn viktige midler. Vi har derfor gjort det enkelt å bli en del av vår innsamlingsordning, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum.

– Sosial måte å skaffe inntekter
Idrettslag, skolekorps, speidergrupper, kontorfellesskap og andre organisasjoner kan melde seg inn i innsamlingsordningen på Infinitums nettside. Der kan de bestille innsamlingsbeholdere, og de bestiller sekker til å sortere panten i. De får da et kundenummer og strips med strekkode til sekkene.

– Vi samler inn pant i en årlig flaskeinnsamlingsdugnad. Deretter sorterer vi flaskene og boksene i sekker fra Infinitum og kontakter Infinitum, som kommer og henter sekkene. Dette er en fin og sosial måte å skaffe inntekter til speidergruppa, sier dugnadsansvarlig Kristine Robberstad i 1. Sandnes speidergruppe i Rogaland, som er med i innsamlingsordningen. 

Ikke behov for mellomledd 
– Vi har registrert at noen har etablert seg som et mellomledd mellom lag og foreninger og oss. Det er det ikke behov for, det er bare å kontakte oss direkte, sier Randi Haavik Varberg.

 Når transportøren har fraktet panten til ett av Infinitums anlegg og den er registrert, overfører Infinitum hele pantebeløpet til det frivillige laget. I tillegg utbetaler Infinitum en håndteringsgodtgjørelse på 5 for bokser og 10 øre for flasker, som dekker kostnaden for sekkene.

Foto: 1. Sandnes Speidergruppe

En enkel og viktig inntektskilde

Pantepenger er viktige inntekter for mange frivillige lag og foreninger. Organisasjoner som samler pant, trenger ikke gå i butikken. De kan bare kontakte Infinitum, så blir pantegodset hentet.
Foto: 1. Sandnes Speidergruppe

Over 90 prosent av alle norske bokser og flasker pantes. Det meste pantes gjennom panteautomatene i dagligvarebutikker, men frivillige lag og foreninger gjør også en betydelig innsats med å samle inn pant. Denne panten sendes direkte til ett av panteselskapet Infinitums tre anlegg. 

– Vi setter stor pris på at mange frivillige organisasjoner hjelper oss med å samle inn pant og samtidig gjør en viktig innsats for miljøet. For mange frivillige lag og foreninger er dette en god måte å tjene inn viktige midler. Vi har derfor gjort det enkelt å bli en del av vår innsamlingsordning, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum.

– Sosial måte å skaffe inntekter
Idrettslag, skolekorps, speidergrupper, kontorfellesskap og andre organisasjoner kan melde seg inn i innsamlingsordningen på Infinitums nettside. Der kan de bestille innsamlingsbeholdere, og de bestiller sekker til å sortere panten i. De får da et kundenummer og strips med strekkode til sekkene.

– Vi samler inn pant i en årlig flaskeinnsamlingsdugnad. Deretter sorterer vi flaskene og boksene i sekker fra Infinitum og kontakter Infinitum, som kommer og henter sekkene. Dette er en fin og sosial måte å skaffe inntekter til speidergruppa, sier dugnadsansvarlig Kristine Robberstad i 1. Sandnes speidergruppe i Rogaland, som er med i innsamlingsordningen. 

Ikke behov for mellomledd 
– Vi har registrert at noen har etablert seg som et mellomledd mellom lag og foreninger og oss. Det er det ikke behov for, det er bare å kontakte oss direkte, sier Randi Haavik Varberg.

 Når transportøren har fraktet panten til ett av Infinitums anlegg og den er registrert, overfører Infinitum hele pantebeløpet til det frivillige laget. I tillegg utbetaler Infinitum en håndteringsgodtgjørelse på 5 for bokser og 10 øre for flasker, som dekker kostnaden for sekkene.

Foto: 1. Sandnes Speidergruppe