Diskuterte pantesystemet med framtidas beslutningstakere

Hvordan pantesystemet kan bidra til en sirkulær økonomi for plast? Det var tema da en gruppe ungdomspolitikere besøkte Infinitums sorteringsanlegg.
Bilde til Diskuterte pantesystemet med framtidas beslutningstakere

Infinitum delte sin løsning til hvordan etterspørselen etter resirkulert plastmateriale kan økes. Dersom det settes det en verdi på resirkulert materiale, fører det til et stabilt marked for resirkulert plast, som igjen er avgjørende for en sirkulær økonomi.

– Dette var spennende og lærerikt. Jeg har lært masse. Det er utrolig at vi har et pantesystem i verdensklasse og jeg håper verden kan lære av hva Norge gjør, sier Daniel Skjevik-Aasberg, nestleder i Unge Høyre.

Vil ha pant på mer
Skjevik-Aasberg var en av politikerne som besøkte Heia. Der fikk de omvisning på Infinitums sorteringsanlegg som tar imot plastflasker og aluminiumsbokser og klargjør disse for resirkulering. De diskuterte også hva som skal til for at industrien velger resirkulert materiale fremfor helt nye flasker.

– For å bidra til en sirkulær økonomi, er det helt nødvendig med mer materialgjenvinning enn i dag. For å få til det, må man øke verdien på emballasjen. Vi ønsker pant på flere typer plast og på aluminium, i tillegg til å gjøre det billigere for bedrifter å bruke plast med høy resirkuleringsgrad og dyrere å bruke ny eller lite resirkulert plast, sier Mansoor Hussain, leder AUF i Oslo.

Ønsker en sirkulær økonomi
Infinitum har gjennom dette besøket og et tidligere møte vært i dialog med så godt som alle ungdomspartiene. Infinitums administrerende direktør, Kjell Olav Maldum, synes ungdomspolitikerne har interessante tanker om pant, innsamling og resirkulering, ikke bare i Norge, men i verden.

 – Norge har allerede verdens beste pantesystem, og det kan raskt videreutvikles til en sirkulær økonomi dersom det settes en verdi på resirkulert plast. Næringslivet må gis økonomiske insentiver til å velge resirkulert materiale fremfor helt nye flasker, sier Kjell Olav Maldum.

Les også