Spesialordninger

Melkeprodukter eller små opplag av importerte drikkevarebokser har spesialordninger som gjør at de kan inkluderes i panteordningen.

Melkebaserte produkter

Normalt har ikke melkebaserte produkter vært akseptert i Infinitum-systemet, grunnet antatt risiko for hygieneproblemer. Lukt- og hygieneproblemer knyttet til melkebaserte produkter har imidlertid vist seg å være liten, blant annet på grunn av stadig bedre produkter og emballasje.

Infinitum tester derfor ut to typer melkebaserte produkter i panteordningen. Disse produktene er Friele iskaffe og Tines frukt- og mellommåltidsdrikk Sprett. Dersom dette fungerer uproblematisk, kan ordningen bli permanent og utvides til andre melkebaserte produkter.

 

Merkeordning for bokser i små opplag

Hvis du importerer og distribuerer drikkevarebokser i små kvantum, kan du nå få pantemerke på produktene dine ved hjelp av en klistreetikett. Infinitum har en ordning som gjør at pantemerket, EAN-koden og innholdsfortegnelsen nå kan trykkes på en egen etikett som klistres direkte på boksen.

Dette betyr at du ikke lenger er avhengig av å trykke pantemerket på selve boksen, når små kvantum gjør at trykkmerking ikke kan forsvares økonomisk. Rimelige etiketter og sparte miljøavgifter gjør derfor produktene mer lønnsomme. Ordningen er innført for å få flest mulig bokser inn i panteordningen.

Kontakt Randi Haavik Varberg for mer informasjon.

Spesialordninger

Melkeprodukter eller små opplag av importerte drikkevarebokser har spesialordninger som gjør at de kan inkluderes i panteordningen.

Melkebaserte produkter

Normalt har ikke melkebaserte produkter vært akseptert i Infinitum-systemet, grunnet antatt risiko for hygieneproblemer. Lukt- og hygieneproblemer knyttet til melkebaserte produkter har imidlertid vist seg å være liten, blant annet på grunn av stadig bedre produkter og emballasje.

Infinitum tester derfor ut to typer melkebaserte produkter i panteordningen. Disse produktene er Friele iskaffe og Tines frukt- og mellommåltidsdrikk Sprett. Dersom dette fungerer uproblematisk, kan ordningen bli permanent og utvides til andre melkebaserte produkter.

 

Merkeordning for bokser i små opplag

Hvis du importerer og distribuerer drikkevarebokser i små kvantum, kan du nå få pantemerke på produktene dine ved hjelp av en klistreetikett. Infinitum har en ordning som gjør at pantemerket, EAN-koden og innholdsfortegnelsen nå kan trykkes på en egen etikett som klistres direkte på boksen.

Dette betyr at du ikke lenger er avhengig av å trykke pantemerket på selve boksen, når små kvantum gjør at trykkmerking ikke kan forsvares økonomisk. Rimelige etiketter og sparte miljøavgifter gjør derfor produktene mer lønnsomme. Ordningen er innført for å få flest mulig bokser inn i panteordningen.

Kontakt Randi Haavik Varberg for mer informasjon.