returandel
returandel

Miljøavgiftssystemet

Det norske avgiftssystemet for drikkevareemballasje belønner systemer med høy innsamling. På grunn av høy innsamling har flasker og bokser i Infinitum-systemet vært uten miljøavgift siden henholdsvis 2012 og 2013.

Avgiftssystemet er bygget opp slik at jo høyere returandelen er på bokser og gjenvinningsflasker, jo lavere blir avgiftene på drikkevarene. Dette bidrar til rimeligere drikkevarer for forbrukerne. Samtidig øker miljøbesparelsene i takt med returandelen.

Gjenvinningsflasker og bokser er belagt med to ulike avgifter:

Grunnavgift

Denne er på kr 1,17 per flaske eller boks. Grunnavgiften er den samme, uansett hvor mange bokser eller flasker som returneres etter bruk.

Miljøavgift

Denne er på kr 5,70 for bokser og kr 3,44 for gjenvinningsflasker. Miljøavgiften reduseres i takt med returandelen, f.o.m. 25 % returandel. Ved 95 % retur forsvinner den helt.

 

Det er mye å spare på å melde seg inn i panteordningen

Det skal lønne seg å være miljøvennlig. Siden panteordningen er  gunstig for miljøet, sparer Infinitums medlemmer mer jo mer som pantes. Dersom mer enn 25 % av andelen flasker eller bokser returneres, reduseres miljøavgiften. Jo større andel som pantes, jo mer av miljøavgiften reduseres. Pantes 95 % eller mer, bortfaller miljøavgiften helt og det er bare grunnavgiften som gjenstår.

Miljøavgiftssystemet

Det norske avgiftssystemet for drikkevareemballasje belønner systemer med høy innsamling. På grunn av høy innsamling har flasker og bokser i Infinitum-systemet vært uten miljøavgift siden henholdsvis 2012 og 2013.

Avgiftssystemet er bygget opp slik at jo høyere returandelen er på bokser og gjenvinningsflasker, jo lavere blir avgiftene på drikkevarene. Dette bidrar til rimeligere drikkevarer for forbrukerne. Samtidig øker miljøbesparelsene i takt med returandelen.

Gjenvinningsflasker og bokser er belagt med to ulike avgifter:

Grunnavgift

Denne er på kr 1,17 per flaske eller boks. Grunnavgiften er den samme, uansett hvor mange bokser eller flasker som returneres etter bruk.

Miljøavgift

Denne er på kr 5,70 for bokser og kr 3,44 for gjenvinningsflasker. Miljøavgiften reduseres i takt med returandelen, f.o.m. 25 % returandel. Ved 95 % retur forsvinner den helt.

 

Det er mye å spare på å melde seg inn i panteordningen

Det skal lønne seg å være miljøvennlig. Siden panteordningen er  gunstig for miljøet, sparer Infinitums medlemmer mer jo mer som pantes. Dersom mer enn 25 % av andelen flasker eller bokser returneres, reduseres miljøavgiften. Jo større andel som pantes, jo mer av miljøavgiften reduseres. Pantes 95 % eller mer, bortfaller miljøavgiften helt og det er bare grunnavgiften som gjenstår.