Avgiftsendringer

I mars 2014 la Miljødirektoratet frem et forslag til endringer i forskrift for drikkevareemballasje. Infinitum har kommet med innspill til høringsdokumentet.

Infinitum arbeider for høyest mulig innsamling av gjenvinningsflasker og -bokser. Infinitums medlemmer betaler ikke miljøavgift når godkjent innsamlingsgrad er høy, over 95 prosent. Det er Miljødirektoratet som godkjenner innsamlingsgraden.

I mars 2014 la Miljødirektoratet frem et forslag til endringer i forskrift for drikkevareemballasje. Forslaget går blant annet ut på å øke panten og fjerne energiutnyttelse fra beregningen av innsamlingsgrad.

Infinitum har sammen med Grønt Punkt (Plastretur AS, Norsk Drikkekartong AS) og BROD (Bryggeri- og drikkevareforeningen) kommet med innspill til høringsdokumentet. I innspillet har Infinitum blant annet foreslått å endre miljøavgiften slik at den i større grad enn i dag gir produsentene insentiver til å bruke innsamlet emballasje på nytt i sine flasker og bokser.

Det forventes at endelig forslag til forskrift kommer på høring i løpet av 2015.

Ler mer om endringsforslaget her.

Last ned innspillet fra Infinitum, Grønt Punkt og BROD under.

 

Avgiftsendringer

I mars 2014 la Miljødirektoratet frem et forslag til endringer i forskrift for drikkevareemballasje. Infinitum har kommet med innspill til høringsdokumentet.

Infinitum arbeider for høyest mulig innsamling av gjenvinningsflasker og -bokser. Infinitums medlemmer betaler ikke miljøavgift når godkjent innsamlingsgrad er høy, over 95 prosent. Det er Miljødirektoratet som godkjenner innsamlingsgraden.

I mars 2014 la Miljødirektoratet frem et forslag til endringer i forskrift for drikkevareemballasje. Forslaget går blant annet ut på å øke panten og fjerne energiutnyttelse fra beregningen av innsamlingsgrad.

Infinitum har sammen med Grønt Punkt (Plastretur AS, Norsk Drikkekartong AS) og BROD (Bryggeri- og drikkevareforeningen) kommet med innspill til høringsdokumentet. I innspillet har Infinitum blant annet foreslått å endre miljøavgiften slik at den i større grad enn i dag gir produsentene insentiver til å bruke innsamlet emballasje på nytt i sine flasker og bokser.

Det forventes at endelig forslag til forskrift kommer på høring i løpet av 2015.

Ler mer om endringsforslaget her.

Last ned innspillet fra Infinitum, Grønt Punkt og BROD under.