Pantepedia

Infinitums nettordbok

Sirkulær økonomi

Handlingsplan for sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Målene nås ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum. I Handlingsplan for sirkulær økonomi ser man på avfall som en ressurs, og har som mål at produkter gjenbrukes - gjerne også utover sitt opprinnelige formål. For å nå målene må produkter designes slik at de enkelt kan håndteres etter Avfallshierarkiet.