Pantepedia

Infinitums nettordbok

Omsetningsrapport

Hver måned må Produsent/importør av produkter som er med i Infinitums panteordning sende en omsetningsrapport til Infinitum. Rapporten viser hvor mye som er solgt av det enkelte produkt den siste måneden. Oppgaven danner grunnlag for fakturering av Pant og Administrasjonsvederlag.

Synonymer: Rapportering