Pantepedia

Infinitums nettordbok

Infinitum

Infinitum eier og drifter Panteordningen for gjenvinnbar Drikkevareemballasje i PET, Aluminium og stål i Norge. Infinitum eies av dagligvarehandelen og drikkevareindustrien (50/50).

Infinitum ble etablert i 1999, for å sikre høyest mulig innsamling av gjenvinnbar Drikkevareemballasje til lavest mulig kostnad og Miljøbelastning. Selskapets mål er ikke økonomisk overskudd, men å sikre effektiv, framtidsrettet og Miljøvennlig drift av Pantesystemet. Ambisjonen er å sikre innsamling og Høyverdig resirkulering av alle flasker og bokser med Pantemerke.