Pantepedia

Infinitums nettordbok

EUs gjenvinningsmål

EUs handlingsplan for sirkulær økonomi inkluderer mål og krav til både innsamling og Materialgjenvinning. Innsamlingsmålet som er vedtatt for plastflasker er 77 prosent innen 2025 og 90 prosent innen 2029, og alt som samles inn skal materialgjenvinnes. PET skal lages av minimum 25 prosent resirkulert plast i 2025, og 30 prosent i 2030