Nye pantemerker
Nye pantemerker

Utfyllende informasjon om nye pantesatser

Klima- og miljødepartementet besluttet 28. november 2017 at pantesatsene skal økes. Panten øker fra kr 1 til kr 2 for drikkevareemballasje med opptil ½ liter innhold, og fra kr 2,50 til kr 3 for emballasje med over ½ liter innhold.
23.03.2018

De nye pantesatsene kan tas i bruk fra 1. januar 2018, og produsenter og importører av drikkevare skal ha innført nye satser innen september 2018. Det innebærer at det ikke kan tappes drikkevare i emballasje med gammel pant, eller importeres drikkevare med gammel pant, etter 1. september 2018. Men drikkevare med gammel pant vil fortsatt finnes i butikkhyllene og på lager etter dette, og kan selges ut inntil det er tomt.

Infinitum eier og driver panteordningen for gjenvinnbare bokser og plastflasker i Norge og organiserer omleggingen i samarbeid med produsenter, importører og handelsleddene.

Ny pant gir ny strekkode
For å skille på emballasje med gammel og ny pant får produkter med ny pant også ny strekkode. Informasjon om panten er registrert via strekkoden. Dette sikrer at konsumenten får tilbake den panten som ble betalt da varen ble kjøpt, når emballasjen pantes. Man kan altså oppleve at to produkter som fremstår som identiske likevel er ulike: de har forskjellig strekkode og forskjellig pant.

Ny strekkode sikrer også at det ikke er lønnsomt å spare på gamle flasker og bokser for å pante dem inn etter at panten har blitt satt opp: strekkoden vil sørge for at det gis samme pant ved retur som man betalte ved kjøp.

Gradvis innføring
Produkter med ny pant innføres gradvis gjennom 2018. De første produktene med ny pant kom i salg allerede i februar, og særlig gjennom månedene mai, juni, juli og august vil de aller fleste drikkevarene få ny pant. Det tar litt tid fra varene er produsert til de kommer til butikken, og de blir stående i butikkhyllen en tid – så man vil finne varer med gammel pant i butikkene også utover høsten og vinteren før det til slutt er solgt ut.

For å unngå store miljøkostnader ønsker vi at allerede produsert emballasje kan brukes opp, og ikke må destrueres. Derfor kan man oppleve at det står gammelt pantemerke på flasken eller boksen, selv om du både betaler og får tilbake ny høy pant. Dette gjør vi for at produsentene kan få brukt opp mest mulig av emballasjen som var produsert før panteøkningen ble bestemt.

Begrunnelse for økt pant
Myndighetene sin begrunnelse for å øke panten er å gi et sterkere insentiv til panting, og dermed bidra til et bedre miljø. Handelskjedene og drikkevareprodusentene støtter myndighetenes ønske om å øke panten.

Når man panter en flaske eller boks, blir den gjenvunnet til nytt råmateriale som kan brukes til å produsere nye flasker og bokser. Dette gir store miljøgevinster sammenlignet med om man kaster emballasjen i restavfallet og den går til forbrenning og energigjenvinning. F.eks. vil du for hver flaske du panter i stedet for å kaste i restavfallet spare 1 kWh energi.

Utfyllende informasjon om nye pantesatser

Klima- og miljødepartementet besluttet 28. november 2017 at pantesatsene skal økes. Panten øker fra kr 1 til kr 2 for drikkevareemballasje med opptil ½ liter innhold, og fra kr 2,50 til kr 3 for emballasje med over ½ liter innhold.
23.03.2018

De nye pantesatsene kan tas i bruk fra 1. januar 2018, og produsenter og importører av drikkevare skal ha innført nye satser innen september 2018. Det innebærer at det ikke kan tappes drikkevare i emballasje med gammel pant, eller importeres drikkevare med gammel pant, etter 1. september 2018. Men drikkevare med gammel pant vil fortsatt finnes i butikkhyllene og på lager etter dette, og kan selges ut inntil det er tomt.

Infinitum eier og driver panteordningen for gjenvinnbare bokser og plastflasker i Norge og organiserer omleggingen i samarbeid med produsenter, importører og handelsleddene.

Ny pant gir ny strekkode
For å skille på emballasje med gammel og ny pant får produkter med ny pant også ny strekkode. Informasjon om panten er registrert via strekkoden. Dette sikrer at konsumenten får tilbake den panten som ble betalt da varen ble kjøpt, når emballasjen pantes. Man kan altså oppleve at to produkter som fremstår som identiske likevel er ulike: de har forskjellig strekkode og forskjellig pant.

Ny strekkode sikrer også at det ikke er lønnsomt å spare på gamle flasker og bokser for å pante dem inn etter at panten har blitt satt opp: strekkoden vil sørge for at det gis samme pant ved retur som man betalte ved kjøp.

Gradvis innføring
Produkter med ny pant innføres gradvis gjennom 2018. De første produktene med ny pant kom i salg allerede i februar, og særlig gjennom månedene mai, juni, juli og august vil de aller fleste drikkevarene få ny pant. Det tar litt tid fra varene er produsert til de kommer til butikken, og de blir stående i butikkhyllen en tid – så man vil finne varer med gammel pant i butikkene også utover høsten og vinteren før det til slutt er solgt ut.

For å unngå store miljøkostnader ønsker vi at allerede produsert emballasje kan brukes opp, og ikke må destrueres. Derfor kan man oppleve at det står gammelt pantemerke på flasken eller boksen, selv om du både betaler og får tilbake ny høy pant. Dette gjør vi for at produsentene kan få brukt opp mest mulig av emballasjen som var produsert før panteøkningen ble bestemt.

Begrunnelse for økt pant
Myndighetene sin begrunnelse for å øke panten er å gi et sterkere insentiv til panting, og dermed bidra til et bedre miljø. Handelskjedene og drikkevareprodusentene støtter myndighetenes ønske om å øke panten.

Når man panter en flaske eller boks, blir den gjenvunnet til nytt råmateriale som kan brukes til å produsere nye flasker og bokser. Dette gir store miljøgevinster sammenlignet med om man kaster emballasjen i restavfallet og den går til forbrenning og energigjenvinning. F.eks. vil du for hver flaske du panter i stedet for å kaste i restavfallet spare 1 kWh energi.