DSC_6286
DSC_6286

Panting og miljøeffekt

I samarbeid med Østfoldforskning er det utviklet livssyklusanalyser (LCA-rapporter) som gir et helhetsbilde av den totale miljøpåvirkningen i bokser og flaskers livssyklus fra råvareutvinning, via produksjon og bruk til panting og gjenvinning, inkludert all transport og all energibruk i mellomleddene.

 Rapportene finner du her:
- Rapport 1, Østfoldforskning
- Rapport 2, Østfoldforskning
- Rapport tilleggsanalyse, Østfoldforskning

Panting og miljøeffekt

I samarbeid med Østfoldforskning er det utviklet livssyklusanalyser (LCA-rapporter) som gir et helhetsbilde av den totale miljøpåvirkningen i bokser og flaskers livssyklus fra råvareutvinning, via produksjon og bruk til panting og gjenvinning, inkludert all transport og all energibruk i mellomleddene.