Resirk, Alnabru27
Resirk, Alnabru27

Pantesystemet

Flaskene og boksene som samles inn gjennom panteordningen, er en del av et effektivt, fremtidsrettet og miljøvennlig gjenvinningssystem.

Innmelding

Alle produsenter eller importører av drikkevare på boks eller gjenvinnbare flasker (PET) i Norge, kan melde inn sine produkter i Infinitums pantesystem. De betaler inn pant til Infinitum og merker flaskene og boksene med pantemerke.

Panting

Forbrukeren leverer tomme bokser og flasker tilbake til butikken, kiosken eller bensinstasjonen. Da får de tilbake panten de betalte ved kjøp av drikkevaren. Panten som forhandlerne utbetaler til forbrukeren, får de tilbake fra Infinitum.

Klargjøring for henting

Tomme flasker og bokser hentes hos forhandlerne av grossister og produsenter, når de leverer varer. Infinitum sørger for henting av tomgods der grossister ikke henter.

Infinitums produksjon

Tomme flasker og bokser leveres på Infinitums produksjonsanlegg, eller hos regionale samarbeidspartnere. Her registreres og bearbeides tomgodset, og klargjøres for gjenvinning.

Gjenvinning

I sammenpressede kuber sendes bokser og flasker til gjenvinning.

Boks: Gjenvinneren renser og sorterer dem, og smelter om aluminium og stål til råstoff. Av råstoffet blir det produsert nye bokser.

Flasker: De gjenvinnbare flaskene sorteres, kvernes, renses og tørkes til plastgranulat. Granulatet brukes til produksjon av nye flasker, eller andre plastprodukter

Pantesystemet

Flaskene og boksene som samles inn gjennom panteordningen, er en del av et effektivt, fremtidsrettet og miljøvennlig gjenvinningssystem.

Innmelding

Alle produsenter eller importører av drikkevare på boks eller gjenvinnbare flasker (PET) i Norge, kan melde inn sine produkter i Infinitums pantesystem. De betaler inn pant til Infinitum og merker flaskene og boksene med pantemerke.

Panting

Forbrukeren leverer tomme bokser og flasker tilbake til butikken, kiosken eller bensinstasjonen. Da får de tilbake panten de betalte ved kjøp av drikkevaren. Panten som forhandlerne utbetaler til forbrukeren, får de tilbake fra Infinitum.

Klargjøring for henting

Tomme flasker og bokser hentes hos forhandlerne av grossister og produsenter, når de leverer varer. Infinitum sørger for henting av tomgods der grossister ikke henter.

Infinitums produksjon

Tomme flasker og bokser leveres på Infinitums produksjonsanlegg, eller hos regionale samarbeidspartnere. Her registreres og bearbeides tomgodset, og klargjøres for gjenvinning.

Gjenvinning

I sammenpressede kuber sendes bokser og flasker til gjenvinning.

Boks: Gjenvinneren renser og sorterer dem, og smelter om aluminium og stål til råstoff. Av råstoffet blir det produsert nye bokser.

Flasker: De gjenvinnbare flaskene sorteres, kvernes, renses og tørkes til plastgranulat. Granulatet brukes til produksjon av nye flasker, eller andre plastprodukter