DSC_8841
DSC_8841

Innsamlingsordninger

Alle utsalgssteder som selger produkter med pantemerke plikter å ta imot flasker og bokser med pantemerke. Hvordan utsalgstedene velger å organisere innsamlingen er opp til dem selv. Butikker, kiosker, bensinstasjoner o.l. kan registrere seg som mottak med automat eller som manuelt mottak. Infinitum tilbyr også spesialordninger for andre som samler inn tomme flasker og bokser.

Pantemottak med automat

Ordningen gjelder utsalgssteder med panteautomater som komprimerer flaskene. De fleste butikker har denne ordningen.

Det er mange fordeler med panteautomater som komprimerer. De registrerer automatisk hvor mye tomgods som puttes inn. Det bidrar til at butikken mottar panteoppgjøret raskere, og det er enklere å sørge for korrekt oppgjør. Butikken får dessuten høyere håndteringsgodtgjørelse, fordi man bidrar til å redusere fraktvolumet.

Les mer om mottak med automat
Manuelt pantemottak (ofte uten automat)

Ordningen gjelder for utsalgssteder med automater som ikke komprimerer, og for utsalgssteder uten panteautomater.

På et manuelt mottak må utsalgsstedet selv sortere tomgodset som har Infinitums pantemerke. Flasker og bokser legges i egne sekker, og de må bestille henting av sekkene fra Infinitums transportør.

Les mer om manuelt mottak
Røde Kors

Infinitum samarbeider med Norges Røde Kors. Hjelpekorpsene samler inn tomgods på steder hvor det ikke finnes butikker eller andre utsalg. Det kan være på parkeringsplasser eller ved hyttefelter i fjellet og ved sjøen. Ordningen sikrer at tomgods som kunne ha havnet i restavfallet blir samlet inn, samtidig som det gir ekstrainntekter for hjelpekorpsene.

Les mer om ordningen og innmelding
Andre innsamlingsordninger

I tillegg til hovedordningene med mottak, finnes det en rekke spesialordninger.
PANTruljen og andre panteordninger

Ordningen gjelder for alle som samler inn store mengder bokser og flasker under større arrangementer, f.eks. festivaler. Deltakelse innvilges etter søknad, og det søkes for en begrenset periode av gangen.

Denne ordningen gjelder ikke for privatpersoner, skoleklasser, dør-til-dør-panteaksjoner eller lignende. Les mer her.
Idrettslag

Infinitum har utviklet enkle innsamlingsbeholdere i papp, som idrettslag kan bestille – disse koster 199,- eks mva. Lagene panter selv boksene og flaskene i butikken, og pengene fra panten som samles inn går uavkortet til idrettslaget. Les mer her.
Ideelle organisasjoner

Infinitum samarbeider med ideelle organisasjoner som ønsker å samle inn tomgods. Det veldedige arbeidet må dokumenteres før søknaden godkjennes av Infinitum.

 

Andre

Skoleklasser og -korps og andre kan også samle inn tomgods. Disse må da registrere seg som manuelt mottak.

 

Innsamlingsordninger

Alle utsalgssteder som selger produkter med pantemerke plikter å ta imot flasker og bokser med pantemerke. Hvordan utsalgstedene velger å organisere innsamlingen er opp til dem selv. Butikker, kiosker, bensinstasjoner o.l. kan registrere seg som mottak med automat eller som manuelt mottak. Infinitum tilbyr også spesialordninger for andre som samler inn tomme flasker og bokser.

Pantemottak med automat

Ordningen gjelder utsalgssteder med panteautomater som komprimerer flaskene. De fleste butikker har denne ordningen.

Det er mange fordeler med panteautomater som komprimerer. De registrerer automatisk hvor mye tomgods som puttes inn. Det bidrar til at butikken mottar panteoppgjøret raskere, og det er enklere å sørge for korrekt oppgjør. Butikken får dessuten høyere håndteringsgodtgjørelse, fordi man bidrar til å redusere fraktvolumet.

Les mer om mottak med automat
Manuelt pantemottak (ofte uten automat)

Ordningen gjelder for utsalgssteder med automater som ikke komprimerer, og for utsalgssteder uten panteautomater.

På et manuelt mottak må utsalgsstedet selv sortere tomgodset som har Infinitums pantemerke. Flasker og bokser legges i egne sekker, og de må bestille henting av sekkene fra Infinitums transportør.

Les mer om manuelt mottak
Røde Kors

Infinitum samarbeider med Norges Røde Kors. Hjelpekorpsene samler inn tomgods på steder hvor det ikke finnes butikker eller andre utsalg. Det kan være på parkeringsplasser eller ved hyttefelter i fjellet og ved sjøen. Ordningen sikrer at tomgods som kunne ha havnet i restavfallet blir samlet inn, samtidig som det gir ekstrainntekter for hjelpekorpsene.

Les mer om ordningen og innmelding
Andre innsamlingsordninger

I tillegg til hovedordningene med mottak, finnes det en rekke spesialordninger.
PANTruljen og andre panteordninger

Ordningen gjelder for alle som samler inn store mengder bokser og flasker under større arrangementer, f.eks. festivaler. Deltakelse innvilges etter søknad, og det søkes for en begrenset periode av gangen.

Denne ordningen gjelder ikke for privatpersoner, skoleklasser, dør-til-dør-panteaksjoner eller lignende. Les mer her.
Idrettslag

Infinitum har utviklet enkle innsamlingsbeholdere i papp, som idrettslag kan bestille – disse koster 199,- eks mva. Lagene panter selv boksene og flaskene i butikken, og pengene fra panten som samles inn går uavkortet til idrettslaget. Les mer her.
Ideelle organisasjoner

Infinitum samarbeider med ideelle organisasjoner som ønsker å samle inn tomgods. Det veldedige arbeidet må dokumenteres før søknaden godkjennes av Infinitum.

 

Andre

Skoleklasser og -korps og andre kan også samle inn tomgods. Disse må da registrere seg som manuelt mottak.