Resirk, Alnabru27
Resirk, Alnabru27

Hvorfor har vi pant?

Pantesystemet i Norge er etablert av drikkevareindustrien og handelen for å sikre høyest mulig innsamling av drikkevareemballasje til lavest mulig kostnad og miljøbelastning.

Bakgrunnen for at panteordningen ble etablert er den norske miljøavgiften på drikkevareemballasje. Jo høyere returandelen er på bokser og flasker, jo lavere blir avgiften på drikkevarene. Miljøavgiften hindrer forsøpling fra flasker og bokser fordi det lønner seg for alle at de heller blir samlet inn igjen.     

Hvorfor har vi pant?

Pantesystemet i Norge er etablert av drikkevareindustrien og handelen for å sikre høyest mulig innsamling av drikkevareemballasje til lavest mulig kostnad og miljøbelastning.

Bakgrunnen for at panteordningen ble etablert er den norske miljøavgiften på drikkevareemballasje. Jo høyere returandelen er på bokser og flasker, jo lavere blir avgiften på drikkevarene. Miljøavgiften hindrer forsøpling fra flasker og bokser fordi det lønner seg for alle at de heller blir samlet inn igjen.