DSC_1671
DSC_1671

Hva kan pantes – og hvor?

Alle bokser og plastflasker med pantemerke kan pantes. Alle som selger bokser og flasker med pantemerke, er forpliktet til å tilbakebetale pant.

Dette er lovfestet i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, også kalt Avfallsforskriften.

Totalt finnes det over 2 000 forskjellige produkter på boks og over 2 500 forskjellige produkter på flasker med pantemerke. I tillegg aksepterer panteautomatene nærmere 5 600 forskjellige utenlandske bokser og flasker. Det betyr at boksene og flaskene tas imot og gjenvinnes, men at det ikke utbetales pant for dem.    

Hva kan pantes – og hvor?

Alle bokser og plastflasker med pantemerke kan pantes. Alle som selger bokser og flasker med pantemerke, er forpliktet til å tilbakebetale pant.

Dette er lovfestet i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, også kalt Avfallsforskriften.

Totalt finnes det over 2 000 forskjellige produkter på boks og over 2 500 forskjellige produkter på flasker med pantemerke. I tillegg aksepterer panteautomatene nærmere 5 600 forskjellige utenlandske bokser og flasker. Det betyr at boksene og flaskene tas imot og gjenvinnes, men at det ikke utbetales pant for dem.