Infinitum_sirkulær_økonomi_02_6
Infinitum_sirkulær_økonomi_02_6

Avgifter med miljøeffekt

Drikkevareemballasje er i dag avgiftsbelagt med to ulike avgifter, en miljøavgift og en grunnavgift. Miljøavgiften gir produsentene incentiv til å samle inn igjen flasker og bokser slik at de ikke havner i naturen.

Dagens miljøavgift løser avfallsproblemet fra drikkevareemballasje, men ikke ressurssløsingen. Dagens grunnavgift har ingen miljøeffekt, derfor jobber Infinitum med støtte fra sine eier for en omlegging av denne avgiften til en sirkulæravgift som gjør at etterspørselen etter resirkulerte plast til flasker øker, slik både norske myndigheter og EU har satt som mål.

 

Avgifter med miljøeffekt

Drikkevareemballasje er i dag avgiftsbelagt med to ulike avgifter, en miljøavgift og en grunnavgift. Miljøavgiften gir produsentene incentiv til å samle inn igjen flasker og bokser slik at de ikke havner i naturen.

Dagens miljøavgift løser avfallsproblemet fra drikkevareemballasje, men ikke ressurssløsingen. Dagens grunnavgift har ingen miljøeffekt, derfor jobber Infinitum med støtte fra sine eier for en omlegging av denne avgiften til en sirkulæravgift som gjør at etterspørselen etter resirkulerte plast til flasker øker, slik både norske myndigheter og EU har satt som mål.