_EP_1329
_EP_1329

Vi er Infinitum

Hver flaske og boks vi panter gjenvinnes og får nytt liv som nye flasker og bokser. I 2016 pantet nordmenn over én milliard flasker og bokser. Når du panter er du med på en stor miljødugnad.

Vi som jobber i Infinitum leder denne dugnaden. Det er vi stolte av. Ikke minst fordi vi vet at gjenvinning av bokser og flasker er svært miljøvennlig.

Aluminium og plast er gjenvinnbare materialer. Derfor kan aluminiumbokser og plastflasker gjenvinnes igjen og igjen uten at de mister noen av sine egenskaper. Derfor kan plastflasken du holder i hånden akkurat nå, bli til en ny flaske i sitt neste liv. Boksen kan bli til en ny boks. Eller en iPhone. 

På den måten sparer vi energi, ressurser og miljøet.

100 prosent
Vi nordmenn er verdensmestere i å pante. Det er ikke uten grunn. I Infinitum har vi stått på i over femten år for å skape og videreutvikle de beste panteløsningene i verden. Løsninger som gjør det enkelt for forbrukerne å levere tilbake tomme flasker og bokser.

I dag får medlemmene til Infinitum godkjent en innsamlingsgrad på 95 prosent av myndighetene, dermed betaler de ikke miljøavgift på bokser og flasker. Går innsamlingsgraden opp, går miljøavgiften ned. Infinitum ønsker å strekke seg lenger enn myndighetenes mål på 95 prosent. Vi vil gjerne bli enda bedre. For forbrukerne, for eierne våre og for miljøet.  Derfor er vår ambisjon 100 prosent innsamling og høyverdig gjenvinning.

Vi vil gjøre det enklere å pante
I 2014 skiftet vi navn fra Norsk Resirk til Infinitum. I den forbindelse benyttet vi også anledningen til å gå igjennom strategien vår på nytt. En ting vi raskt ble enige om, er at vi skal gjøre det enda enklere å pante. Vi ønsker å få enda flere bokser og flasker inn i kretsløpet. På den måten kan vi spare enda mer energi og materialer. Derfor er vi opptatt av å kommunisere at det er viktig å pante hver eneste boks og hver eneste flaske.

Dersom du har ideer til hvordan vi kan gjøre det enklere å pante i hverdagen, send dem til oss på e-post på post@infinitum.no.

Infinitum gjenvinner for fremtiden
I dag er vi 7 milliarder mennesker på kloden. Og vi blir stadig flere. Men sist vi sjekket var ikke jordkloden blitt noe større. Derfor flytter stadig flere til byene. Flere får bil, PC og vaskemaskin. Det er flott at levestandarden øker. Men økt forbruk gir også høyere energiforbruk og utslipp.
Det må vi gjøre noe med. Vi må utnytte ressursene våre bedre. Vi må få mye ut av lite. Å pante er et lite men viktig bidrag.

I Infinitum har vi et stort miljøengasjement, vi tror på å gjøre noe lite for noe stort. Vi tror på at våre panteløsninger bidrar til å gjøre en forskjell.

Infinitums ansatte er også kunnskapsrike, involverende, modige og nytenkende.

Kunnskapsrike fordi vi er eksperter på det vi gjør, som er innsamling og høyverdig gjenvinning. Vi sitter på en enorm mengde tall og fakta, og vi følger boksen og flaska hele veien – fra den ble kjøpt i butikk til den kommer inn på et av våre produksjonsanlegg.

Vi er involverende. Gjennom panteordningen involverer vi hele det norske folk. Ved å involvere forbrukere vil vi skape engasjement og gjøre det enda enklere å pante.

Vi er modige. Vi våger å satse og vi tar utradisjonelle valg, hele tiden med ett mål for øyet: å sørge for å få mest mulig ut av knappe ressurser.

Sist, men ikke minst; vi er nytenkende. Vi våger å tenke annerledes. Vi jobber hele tiden for å lage nye løsninger slik at panteløsningen skal bli enda bedre.

Vi er Infinitum

Hver flaske og boks vi panter gjenvinnes og får nytt liv som nye flasker og bokser. I 2016 pantet nordmenn over én milliard flasker og bokser. Når du panter er du med på en stor miljødugnad.

Vi som jobber i Infinitum leder denne dugnaden. Det er vi stolte av. Ikke minst fordi vi vet at gjenvinning av bokser og flasker er svært miljøvennlig.

Aluminium og plast er gjenvinnbare materialer. Derfor kan aluminiumbokser og plastflasker gjenvinnes igjen og igjen uten at de mister noen av sine egenskaper. Derfor kan plastflasken du holder i hånden akkurat nå, bli til en ny flaske i sitt neste liv. Boksen kan bli til en ny boks. Eller en iPhone. 

På den måten sparer vi energi, ressurser og miljøet.

100 prosent
Vi nordmenn er verdensmestere i å pante. Det er ikke uten grunn. I Infinitum har vi stått på i over femten år for å skape og videreutvikle de beste panteløsningene i verden. Løsninger som gjør det enkelt for forbrukerne å levere tilbake tomme flasker og bokser.

I dag får medlemmene til Infinitum godkjent en innsamlingsgrad på 95 prosent av myndighetene, dermed betaler de ikke miljøavgift på bokser og flasker. Går innsamlingsgraden opp, går miljøavgiften ned. Infinitum ønsker å strekke seg lenger enn myndighetenes mål på 95 prosent. Vi vil gjerne bli enda bedre. For forbrukerne, for eierne våre og for miljøet.  Derfor er vår ambisjon 100 prosent innsamling og høyverdig gjenvinning.

Vi vil gjøre det enklere å pante
I 2014 skiftet vi navn fra Norsk Resirk til Infinitum. I den forbindelse benyttet vi også anledningen til å gå igjennom strategien vår på nytt. En ting vi raskt ble enige om, er at vi skal gjøre det enda enklere å pante. Vi ønsker å få enda flere bokser og flasker inn i kretsløpet. På den måten kan vi spare enda mer energi og materialer. Derfor er vi opptatt av å kommunisere at det er viktig å pante hver eneste boks og hver eneste flaske.

Dersom du har ideer til hvordan vi kan gjøre det enklere å pante i hverdagen, send dem til oss på e-post på post@infinitum.no.

Infinitum gjenvinner for fremtiden
I dag er vi 7 milliarder mennesker på kloden. Og vi blir stadig flere. Men sist vi sjekket var ikke jordkloden blitt noe større. Derfor flytter stadig flere til byene. Flere får bil, PC og vaskemaskin. Det er flott at levestandarden øker. Men økt forbruk gir også høyere energiforbruk og utslipp.
Det må vi gjøre noe med. Vi må utnytte ressursene våre bedre. Vi må få mye ut av lite. Å pante er et lite men viktig bidrag.

I Infinitum har vi et stort miljøengasjement, vi tror på å gjøre noe lite for noe stort. Vi tror på at våre panteløsninger bidrar til å gjøre en forskjell.

Infinitums ansatte er også kunnskapsrike, involverende, modige og nytenkende.

Kunnskapsrike fordi vi er eksperter på det vi gjør, som er innsamling og høyverdig gjenvinning. Vi sitter på en enorm mengde tall og fakta, og vi følger boksen og flaska hele veien – fra den ble kjøpt i butikk til den kommer inn på et av våre produksjonsanlegg.

Vi er involverende. Gjennom panteordningen involverer vi hele det norske folk. Ved å involvere forbrukere vil vi skape engasjement og gjøre det enda enklere å pante.

Vi er modige. Vi våger å satse og vi tar utradisjonelle valg, hele tiden med ett mål for øyet: å sørge for å få mest mulig ut av knappe ressurser.

Sist, men ikke minst; vi er nytenkende. Vi våger å tenke annerledes. Vi jobber hele tiden for å lage nye løsninger slik at panteløsningen skal bli enda bedre.