nyida_EP_1430
nyida_EP_1430

Intervju: En grønnere verden!

Ida Sandvik Helland er driftskoordinator i Infinitum på avdeling Heia og jobber hver dag for en grønnere verden. Vi har tatt en prat med Ida, som kom med ideen til navnet Infinitum.

OM OSS

15.08.2014

Hva er verdien av å pante?

Panting er bra for miljøet. Hver gang vi panter blir boksene og flaskene gjennvunnet til nye bokser og flasker. Fordi flaskene og boksene inneholder mye energi, er det mye mer energieffektivt å gjenvinne brukte bokser og flasker enn å produsere helt nye.

Flaskene og boksene kan gjenvinnes igjen og igjen nærmest i det uendelige. Det er derfor jeg liker navnet Infinitum så godt.

I det store bildet er ikke verdien av å pante bare kroneverdien man får for flasken, men det man har spart miljøet for ved å ikke kaste den i søpla.

 

Hva er det viktigste folk bør vite om panting?

Når vi panter er vi med på en stor dugnad for miljøet. Å kaste aluminiumsbokser og flasker i søpla er det samme som å sløse med energi. Det er mye mer energieffektivt å gjenvinne brukte bokser og flasker enn å produsere helt nye.

Hva skjer med en boks eller flaske som pantes?

Fra du putter boksene og flaksene i panteautomaten til de blir til en nye bokser og flasker, er det flere ledd og aktører som er involvert. Flaskene og boksene samles opp på panteinnsamlingen og kjøres derfra videre til en grossist som sørger for at emballasjen pakkes. Så kjøres alt samlet til returmottakene. Hver eneste bils om kjører til returmottakene er fullastet for at vi skal unngå unødvendig kjøring og utslipp. 

Deretter leveres panten til en av avdelingene til Infinitum, avhengig av hvor i landet man er. Der sorteres panten som farget plast, klar plast og aluminium. Derfra selges plasten og aluminiumet videre for å bli videreforedlet og gjenbrukt.

Hva mener du er den største utfordringen med panting og flaskegjenvinning i dag?

Stort sett er folk veldig flinke til å pante. Men ikke alle vet at panting er viktig for miljøet. Det ønsker vi å gjøre noe med. Slik jeg ser det er vår viktigste oppgave derfor å øke kunnskapen om gjenvinnig og panting. 

Hva er det viktigste vi kan gjøre for miljøet?

Dele kunnskap med hverandre og gjøre så godt vi kan! Jeg håper at folk ser at vi ikke alltid trenger å kjøpe nytt, men heller bruke det vi har og kjøpe noe som er brukt.

Det er viktig å huske at andre kan ha god bruk for ting som vi ikke lenger bruker. Da er det bedre å gi det videre enn å kaste. Vi må bli flinkere til å tenke på andre enn oss selv og se det store bildet. Vi har alle et ansvar for at de som kommer etter oss også kan leve gode liv.

Intervju: En grønnere verden!

Ida Sandvik Helland er driftskoordinator i Infinitum på avdeling Heia og jobber hver dag for en grønnere verden. Vi har tatt en prat med Ida, som kom med ideen til navnet Infinitum.

OM OSS

15.08.2014

Hva er verdien av å pante?

Panting er bra for miljøet. Hver gang vi panter blir boksene og flaskene gjennvunnet til nye bokser og flasker. Fordi flaskene og boksene inneholder mye energi, er det mye mer energieffektivt å gjenvinne brukte bokser og flasker enn å produsere helt nye.

Flaskene og boksene kan gjenvinnes igjen og igjen nærmest i det uendelige. Det er derfor jeg liker navnet Infinitum så godt.

I det store bildet er ikke verdien av å pante bare kroneverdien man får for flasken, men det man har spart miljøet for ved å ikke kaste den i søpla.

 

Hva er det viktigste folk bør vite om panting?

Når vi panter er vi med på en stor dugnad for miljøet. Å kaste aluminiumsbokser og flasker i søpla er det samme som å sløse med energi. Det er mye mer energieffektivt å gjenvinne brukte bokser og flasker enn å produsere helt nye.

Hva skjer med en boks eller flaske som pantes?

Fra du putter boksene og flaksene i panteautomaten til de blir til en nye bokser og flasker, er det flere ledd og aktører som er involvert. Flaskene og boksene samles opp på panteinnsamlingen og kjøres derfra videre til en grossist som sørger for at emballasjen pakkes. Så kjøres alt samlet til returmottakene. Hver eneste bils om kjører til returmottakene er fullastet for at vi skal unngå unødvendig kjøring og utslipp. 

Deretter leveres panten til en av avdelingene til Infinitum, avhengig av hvor i landet man er. Der sorteres panten som farget plast, klar plast og aluminium. Derfra selges plasten og aluminiumet videre for å bli videreforedlet og gjenbrukt.

Hva mener du er den største utfordringen med panting og flaskegjenvinning i dag?

Stort sett er folk veldig flinke til å pante. Men ikke alle vet at panting er viktig for miljøet. Det ønsker vi å gjøre noe med. Slik jeg ser det er vår viktigste oppgave derfor å øke kunnskapen om gjenvinnig og panting. 

Hva er det viktigste vi kan gjøre for miljøet?

Dele kunnskap med hverandre og gjøre så godt vi kan! Jeg håper at folk ser at vi ikke alltid trenger å kjøpe nytt, men heller bruke det vi har og kjøpe noe som er brukt.

Det er viktig å huske at andre kan ha god bruk for ting som vi ikke lenger bruker. Da er det bedre å gi det videre enn å kaste. Vi må bli flinkere til å tenke på andre enn oss selv og se det store bildet. Vi har alle et ansvar for at de som kommer etter oss også kan leve gode liv.