Over 100 hjelpekorps i 16 fylker har utplassert mer enn 1 000 innsamlingsbeholdere i hytteområder og ved utfartssteder i bygd og by over hele landet. Innsamlingsbeholderen er et tilbud til feriegjester og andre med lang vei til butikk eller annet pantemottak.

 

Slik fungerer det:

  • Hjelpekorpset må innhente tillatelse for å kunne sette ut innsamlingsbeholdere.
  • Hjelpekorpset plasserer selv ut innsamlingsbeholderne.
  • Infinitum sender klistremerker og plakater til hjelpekorpset, slik at innsamlingsbeholderne kan bli merket og lokalmiljøet informert.
  • Beholdere og området rundt skal holdes rene og ryddige. Tomgodset skal hentes og sorteres av hjelpekorpset.
  • Korpset må selv bekoste sekkene som blir benyttet til det sorterte tomgodset. En pakke med 30 sekker koster kr 447,-.
  • Røde Kors får panten (kr 2,- / 3,-) i tillegg til håndteringsgodtgjørelse på 5 øre per boks og 10 øre per flaske.
  • Infinitum sørger for gratis henting av fulle sekker med bokser og flasker.

 

Bestilling av utstyr

  • Alle bestillinger av sekker, henting etc. skjer via en egen nettside.

 

Innmelding og mer informasjon

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å melde inn ditt hjelpekorps for panteinnsamling, vennligst ta kontakt med oss på telefon 22 12 15 20 eller e-post info@infinitum.no.