Praktisk informasjon

Slik fungerer det

 • Kunden leverer tomgodset og betjeningen sjekker pantemerke og at emballasjen er uskadd, før panten utbetales. Merk at butikken ikke får pant for bokser og flasker der strekkoden ikke kan leses, eller for emballasje som ikke har pantemerke.
 • Tomgodset samles i sekker. Deretter forsegles sekkene, og merkes med egne etiketter fra Infinitum. Sekkene blir hentet av transportør, og er kostnadsfritt.
 • Sekkene blir kjørt til et av Infinitums produksjonsanlegg. Her blir sekkens innhold talt opp. Det er på dette grunnlag butikken får oppgjør.

Avregning og oppgjør

 • Utbetaling vil skje etter at tomgodset er innkommet og informasjonen er bearbeidet hos Infinitum. Dette kan ta inntil to måneder.
 • Er du tilknyttet en kjede, anbefaler vi at du tar kontakt med kjedekontoret for nærmere opplysninger om hvilke oppgjørsrutiner som gjelder for deg.
 • Ved oppgjør får butikken en kreditnota, der det spesifiseres hvilke sekknumre kreditnotaen omfatter.

  Denne linjen kan se slik ut: 2090////785,789,796-817
  • Forklaring:
   2090:       Ved hvilket produksjonsanlegg sekken ble talt
   785,789: Betyr sekk nummer 785 og 789
   796-817: Betyr sekk nummer 796 til 817, altså 22 sekker

   Eksempelkreditnotaen inneholder altså ikke oppgjør for 4 sekker, men for 24 sekker.

Bestilling av utstyr

 • Utstyr som sekker, strips, kartonger o.l. kan enten bestilles hos kjeden du er tilknyttet, fra speditør, eller direkte via bestillingssiden.

 

Fordeler med medlemskap

 • Mottakene får utbetalt en håndteringsgodtgjørelse på 5 øre per boks og 10 øre per flaske, i tillegg til panten.
 • Sekkene med tomgods hentes uten kostnad. Husk å fylle sekkene helt opp!