Om ordningen 
Innmelding i skolepantordningen er gratis, men det forekommer noen oppstartskostnader. Innsamlingsbeholderne koster 2000 kroner (eks. moms) per beholder og er en engangsinvestering. Pantesekkene og etikettene bestilles etter behov og koster 395 kroner (574 kroner inkl. moms og frakt) for 30 stk. Denne kosten refunderes av håndteringsgodtgjørelsen som ligger på 5 øre for bokser og 10 øre for flasker. Håndteringsgodtgjørelsen utbetales sammen med oppgjør for panten, og vil være spesifisert på egen linje på oppgjøret. 
 
Fulle sekker hentes kostnadsfritt for deg innen fem virkedager etter bestilling. Vi ber deg bare om at sekken fylles helt opp, slik at vi kan ha en miljøeffektiv transport, og at bestilling av henting kun gjøres ved behov. 


Så enkelt er det å pante mer på din skole
  1. Registrer din skole her
  2. Bestill pantesekker, etiketter og innsamlingsbeholdere her
  3. Innsamlingsbeholdere, etiketter og pantesekker leveres til din skole iht. avtalt dato
  4. Pantesekker settes i beholderen og fylles opp, og skolens skolepantansvarlige bestiller gratis henting fra denne siden
  5. Infinitum henter de registrerte pantesekkene og skolen/elevrådet mottar oppgjøret på registrert konto
  6. Når du går tom for pantesekker kan du bestille flere her

Hvordan få mest ut av ordningen
Gjør det enda enklere å pante ved å plassere pantebeholderne på steder hvor elevene oppholder seg mye, f.eks. i kantine eller fellesareal, ved skolens inngangs-/utgangspartier og ved gymsaler eller idrettshaller. Heng gjerne opp en lapp over beholderen som forklarer hva den skal brukes til og hvorfor det er viktig å pante. Flere medlemmer av ordningen opplever at det er motiverende for elevene å få informasjon om hva pantegevinsten går til, f.eks:
«Alle pantekroner fra denne pantebeholderen går til (skriv formålet her)»
«En flaske her og en flaske der er plutselig nok penger til å (skriv formålet her)».
 
 
Ofte stilte spørsmål fra medlemmer
 
Hva er skolepantordningen fra Infinitum?
Skolepant fra Infinitum er en enkel ordning som gjør det lettere for skoler å samle inn panteflasker og bokser. Det legges en pantesekk i en beholder, og elever og ansatte fyller den med pant. Når sekken er full bestilles det enkelt henting på våre nettsider. Skolepant sikrer tilbakebetaling av pantebeløp, og skolen mottar oppgjøret direkte på konto. Dette e bra for skolen og bra for miljøet! Innsamlingsbeholdere bestilles her.
 
Vi har fylt en pantesekk, hva gjør vi nå?
Når sekkene er fulle lukkes de med en lukkestrips som følger med. Stram godt til så bokser og flasker ikke faller ut av sekken. For at Infinitum skal få utbetalt panten til deg, er det viktig at du merker alle sekkene med de ferdigtrykte etikettene. Etikettene leveres sammen med panteposene og der står skolens kundenummer. Etiketten med strekkode festes på stripsen. 
 
Hvordan bestiller vi henting? 
Du kan bestille henting her. Logg inn med kundenummer og passord. Kundenummeret ditt finner du på etikettene dine, og passordet er postnummeret til besøksadressen din. Skriv inn informasjonen på etiketten til alle sekkene som skal hentes. Hver etikett har et unikt nummer som gjør det mulig for Infinitum å spore akkurat dine sekker. Infinitum kommer og henter sekkene helt kostnadsfritt innen fem virkedager.
 
Hvordan bestiller vi sekker og etiketter? 
Logg inn med kundenummer og passord her. Kundenummeret ditt finner du på etikettene dine, og passordet er postnummeret til besøksadressen din. Du kan bestille produktene direkte til skolen.  
 
Hvorfor må vi bruke spesielle pantesekker? 
Pantesekkene til Infinitum er av resirkulert plast. De er spesiallaget til Europall og stabling, og har en ekstra styrke til å tåle håndteringen når de fraktes til – og befinner seg på våre anlegg. Hvis man for eksempel bruker en vanlig sort søppelsekk, revner disse fort og flaskene spres utover. Da vil ikke skolen få registrert riktig antall panteflasker/bokser. Når dere melder dere inn hos oss, får dere en håndteringsgodtgjørelse som skal dekke kostnaden for innkjøp av pantesekkene.
 
Hva går pantepengene til?
Det er det geniale med skolepant - pantepengene går til skolens selvvalgte formål. Noen skoler velger å bruke pengene på klasseturer, skoleball, oppussing eller veldedig formål. Det er helt opp til hver enkelt skole!
 
Hva er panteavregning? 
Den 15. og 30. hver måned kjøres det en sammenstilling av alle innleverte flasker og bokser fra hver avsender. På panteavregningen du mottar vil det stå hvilke sekker som er med i avregningen, hvor mange panteobjekter som har blitt registrert og summen av disse. I tillegg vil det være en linje som viser hva som blir utbetalt i håndteringsgodtgjørelse for de registrerte panteobjektene. For flasker og bokser uten pant, for eksempel svensk pant, blir det ikke utbetalt pant eller håndteringsgodtgjørelse.
 
Hvordan regnskapsføres pantepengene?
Panteoppgjøret regnskapsføres som en vanlig inntekt uten mva. i deres regnskapssystemer. 
 
Hva må kontaktpersonen for skolepantordningen gjøre?
Det kreves ikke mye av den ansvarlige. Han/hun må bestille henting når sekkene er fulle, og nye pantesekker og etiketter når det trengs.
 
Hvorfor må vi bruke spesielle panteposer? 
Pantesekkene fra Infinitum er laget for å sikre at innholdet kommer frem til våre anlegg for registrering og for at du får pengene tilbake for panten din. Med pantesekkene følger det strips for lukking og en unik etikett. Etiketten gjør det mulig for oss å utbetale panteoppgjøret til riktig mottaker. 
 
 
Ofte stilte spørsmål fra skoler som ønsker å bli medlem
 
Hva er skolepantordningen fra Infinitum?
Skolepant fra Infinitum er en enkel ordning som gjør det lettere for skoler å samle inn og pante flasker og bokser. Skolepant sikrer tilbakebetaling av pantebeløp. Skolen mottar oppgjør direkte på konto. Dette er bra for skolen og bra for miljøet! Innsamlingsbeholdere bestilles her.
 
Hvorfor være en del av panteordningen? 
Panting er bra for skolen òg miljøet! Ikke bare sikrer Skolepant at tomflaskene som pantes resirkuleres på en miljøvennlig måte, de sikrer også at skolen får tilbake verdien av panten. Litt penger her, litt penger der utgjør plutselig store summer. Dessuten kan skolen også spare penger på egen renovasjonsordning. 
 
Hvordan fungerer ordningen?
Det legges en pantesekk i innsamlingsbeholderne, og elever og ansatte fyller den med pant. Når sekken er full lukker man den med en strips, fester på en etikett og det bestilles enkelt henting på våre nettsider.
 
Hva koster ordningen? 
Det betales en engangssum for innsamlingsbeholderne, samt for sekker, strips og etiketter. Utover det er ordningen og henting av panten helt kostnadsfri! 
 
Hvem mottar pengene for panten?
Pengene settes direkte inn på en valgt konto etter telling og registrering av innholdet i pantesekkene. Oppgjør og avregning gjøres den 15. og 30. hver måned
 
Hvem kan være ansvarlig for ordningen? 
Alle som er tilknyttet en skole via jobb eller representasjon kan være ansvarlige for ordningen. Det kan f.eks. være rektor, en administrasjonsperson, elevrådet eller andre elevorganisasjoner og/eller skoleklasser.
 
Hvorfor må vi bruke spesielle panteposer? 
Pantesekkene er laget for å sikre at innholdet kommer frem til våre anlegg for registrering og for at du skal få pengene tilbake for panten din. Med pantesekkene følger det strips for lukking og en unik etikett. Etiketten gjør det mulig for oss å utbetale panteoppgjøret til riktig mottaker.
 
Innmelding og mer informasjon
Dersom du har spørsmål, eller ønsker å melde inn ditt hjelpekorps for panteinnsamling, vennligst ta kontakt med oss på telefon 22 12 15 20 eller e-post info@infinitum.no.